Kapvergunning voor kastanjeboom aan Prunushof in Velswijk

De gemeente ontving een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom op het adres Prunushof 60 in Zelhem. Dat moet echter Velswijk zijn. De aanvraag is gemeld in Contact op 8 september.

De kastanjeboom zou ziek zijn.

Op 21 september besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Ter compensatie moet de eigenaar een lindeboom planten.

Het besluit, waartegen nog zes weken bezwaar ingediend kan worden, is bekendgemaakt op 3 oktober en gepubliceerd in Contact op 6 oktober.

De kastanjeboom is bijna 100 jaar oud en destijds geplant door familie van de huidige eigenaar. Het is de enige oude boom in de omgeving. Recent is uit de boom wat dood hout gehaald. Voor zijn leeftijd staat de kastanje er nog goed bij. De eigenaar heeft al een jonge nieuwe kastanje aan de weg geplant, vlak achter een haag.