Kapvergunning voor kastanjeboom Aaltenseweg

Op 3 februari ontving de gemeente een aanvraag voor de kap van een kastanjeboom aan de Aaltenseweg 28 in Halle. De boom zou gevaar kunnen opleveren voor schoolkinderen.

Op 26 februari heeft de gemeente de vergunning verleend. Dit besluit, waartegen nog bezwaar aangetekend kan worden, is gepubliceerd in Contact op 4 maart.