Oude eik aan Reeoordweg blijft staan

Op 20 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een inlandse eik nabij het adres Reeoordweg 4 in Vorden.

Op 3 december besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente verkeert de eik in de aftakelingsfase. In de boom zitten inderdaad enkele dode takken die het gevolg zijn van blikseminslag jaren geleden. Deze dode takken zijn nooit verwijderd. In de Reeoordweg is geen autoverkeer toegestaan.

Vereniging Bomenbelang tekende op 15 januari bezwaar aan tegen deze kapvergunning, omdat de eik ondanks de blikseminslag en het aanbrengen van semi-verharding op de Reeoordweg (waardoor de grond bij de stam deels verdwenen is en de eik weg dreigt te zakken richting sloot) nog steeds volop levend is. De monumentale boom met een stamdoorsnede van ongeveer 110 cm is de afgelopen jaren niet onderhouden. De dode takken zijn er niet uitgehaald. Van gevaar is echter geen sprake, omdat de weg verboden is voor autoverkeer. Vereniging Bomenbelang stelt voor dat de gemeente het achterstallige onderhoud alsnog uitvoert en de dode takken verwijdert.

Op 28 januari meldt de secretaris van de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Bronckhorst dat naar aanleiding van het bezwaar nog eens naar de noodzaak van het kappen van deze eik gekeken is. Besloten is nu de boom alleen te snoeien. Zowel de aanvraag voor een kapvergunning als het besluit deze te verlenen, worden ingetrokken.