Kapvergunning voor groen bij melkveestal langs Varsseveldseweg

Op 25 november ontving de gemeente een aanvraag voor het vergroten van een melkveestal op het adres Varsseveldseweg 1 in Halle. Hiervoor moet ook een groenstrook wijken met daarin diverse bomen. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 2 december.

Op 20 januari meldt de gemeente via het huis-aan-huisblad Contact dat de proceduretermijn verlengd is.

Op 30 maart besloot de gemeente de vergunning af te geven. Tegen dit besluit kan vanaf deze datum tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden. Het besluit is digitaal gemeld op 4 april. In Contact is het besluit gepubliceerd op 7 april.

Voor de nieuwe melkveestal verdwijnen16 berken,15 inlandse eiken, 1 meidoorn, 1 esdoorn, 1 beuk, 6 fruitbomen en struikgewas (vogelkers en vlieropslag).

In het besluit van de gemeente gaat het om een inlandse eik, 15 esdoorns en een beuk!

Daarvoor komen in ieder geval 3 linden terug bij de uitrit aan de Varsseveldseweg. Aan deze weg laat de eigenaar 8 lindebomen planten, 10 elsen langs de Meuweg, 2 inlandse eiken langs de uitrit aan deze weg en 400 vierkante meter bosplantsoen achter de bestaande stal en mestsilo.