‘Noodkap’ es aan Prins Bernhardlaan in Steenderen

Op 4 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een es op het adres Prins Bernhardlaan 7 in Steenderen, het sportpark Het Hooge Wessel. Een tak is uitgescheurd.

De aanvraag is digitaal gemeld op 7 augustus en gepubliceerd in Contact op 11 augustus.

Op 12 augustus besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Het besluit is digitaal bekendgemaakt op 15 augustus en gepubliceerd in Contact op 18 augustus.

De kap kan meteen uitgevoerd worden, ook als hiertegen bezwaar ingediend wordt. Aan de kap is wel de eis tot herplant gekoppeld van eenzelfde es met een minimale omvang van 12 tot 14 cm op één meter hoogte.