Op 30 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een es aan de Kampermanstraat in Hummelo, nabij nr. 2. De es zou dood zijn. Hij staat 100 meter ten noordwesten van de boerderij. De eigenaar wil geen boom herplanten, zoals in principe verplicht is.

De aanvraag is digitaal bekendgemaakt op 3 juli en gepubliceerd in Contact op 7 juli.

Het blijkt niet om een es maar om een linde te gaan. In de boom zit veel dood hout en de boom is aan het aftakelen maar nog niet dood. De gemeente heeft echter gezien de conditie van de linde, op 24 augustus besloten de kapvergunning te verlenen. Dit besluit, waartegen nog bezwaar aangetekend kan worden, is digitaal bekendgemaakt op 29 augustus en gepubliceerd in Contact op 1 september.

De gemeente verbindt hieraan de eis aan de eigenaar een nieuwe linde te planten op zijn perceel. Daarvoor biedt het perceel voldoende ruimte.