Kapvergunning voor es aan het Heegherhoek in Vorden

Op 20 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een es aan het Heegherhoek 4 in Vorden, een zijstraatje van de Baakseweg. De aanvraag is zeer summier; er wordt gesproken over het gevaar van vallende takken, maar niet duidelijk is of de es ziek is.

Over herplant rept de indiener van de kapaanvraag niet.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 28 september.

Op 4 oktober besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. Uit een beoordeling door de gemeente bleek dat de boom niet vitaal meer is en in slechte conditie verkeert door de essentaksterfte. Vanwege het risico bij een eventuele storm dient de boom zo snel als mogelijk is geveld te worden. De gemeente geeft daarom een noodkapvergunning af.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 7 oktober.

De gemeente koppelt aan de kapvergunning wel de verplichting een nieuwe es aan te planten.