Geen kapvergunning voor eik aan het Margriethof

Op 20 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Margriethof 26 in Hengelo. De eigenaar heeft enige tijd geleden een stuk grond van de gemeente gekocht waar de eik op stond. In de jaren dat de gemeente nog eigenaar was, is de boom fors gesnoeid. Toch wil de huidige bewoner de eik laten kappen, vanwege de takken die er uit vallen.

Op 9 september besloot de gemeente geen kapvergunning te verlenen. De eik vormt volgens haar één geheel met de eiken naast het huis. Bovendien is de boom gezond en vitaal.

Het besluit is gepubliceerd in Contact op 15 september.