Kapvergunning voor een eik aan de Holskampweg In Vorden

Op 13 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Holskampweg 2 in Vorden. Volgens de eigenaar van het huis lopen de wortels van deze boom inmiddels onder de fundering van het huis. Ook hangen de takken van de eik gedeeltelijk over het dak van de woning. Of de boom recent gesnoeid is, wordt niet duidelijk uit de kapaanvraag. De eigenaar vreest dat de gevel gaat verzakken en dat bij een storm takken voor schade kunnen zorgen.

Over herplant ter compensatie van de eik praat de indiener van de kapaanvraag niet.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 21 oktober.

Op 8 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Omdat de eik enkele plakoksels heeft, bestaat gevaar voor het afbreken van takken. Aan de kapvergunning verbindt de gemeente in dit geval geen herplantplicht.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 15 november. Tot zes weken nadien kan nog bezwaar ingediend worden tegen dit besluit.