Op 24 augustus is een aanvraag voor een kapvergunning ingediend voor één van de twee treurbeuken op de algemene begraafplaats aan het Iekink in Hengelo. Deze boom staat in het landelijk register van monumentale bomen. De treurbeuk is aangetast door zwammen. Een deel van de kroon is al eerder afgebroken. De gemeente vreest dat afgestorven takken van de beuk voor schade zullen zorgen aan de grafstenen.

De aanvraag is digitaal bekendgemaakt op 28 augustus en gepubliceerd in Contact op 1 september. Op 8 september meldt de gemeente in Contact dat de vergunning verleend is. Digitaal wordt dit pas op 6 oktober bekendgemaakt.

De gemeente zal op ongeveer dezelfde plek een nieuwe beuk planten.