Geen kapvergunning voor beuk en esdoorns in tuin Kastanjelaan 13 in Hengelo

Op 9 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor in principe alle bomen in de tuin van het pand Kastanjelaan 13 in Hengelo. De eigenaar wil de tuin weer helemaal opnieuw aanleggen. Dit zou de kap inhouden van een beuk, berk en larix aan de zijkant, 3 larixen achterin de tuin, een berk in de voortuin en 2 ‘onbekende’ bomen in de berm bij de weg. Daarvoor in de plaats komen nieuwe bomen.

De kapaanvraag is op 13 november bekendgemaakt en gepubliceerd in Contact op 17 november.

Op 16 december besloot de gemeente een kapvergunning voor de beuk en twee esdoorns (die in een gemeentelijk plantsoen staan!) te weigeren. Deze bomen zijn volgens de gemeente gezond en vitaal en kunnen minimaal nog tien jaar blijven staan. De andere bomen zijn kapvergunningvrij.

Deze beslissing is gepubliceerd in Contact op 22 december.