Kapvergunning voor beuk aan Keppelseweg in Hummelo

Op 10 augustus ontving de gemeente een vrijwel niet ingevuld aanvraagformulier voor een kapvergunning voor een beuk in een voormalig weiland naast de Keppelseweg 6 in Hummelo.

De beuk staat op een perceel waar tijdens de werkzaamheden in de Dorpsstraat bouwmateriaal opgeslagen wordt. Het terrein is eigendom van de eigenaar van de supermarkt aan de Dorpsstraat. De boom is inmiddels beschadigd door vrachtverkeer. De conditie van de boom is matig. De gemeente stelt als voorwaarde voor het verlenen van een kapvergunning dat op het perceel een nieuwe boom geplant wordt.

Op 21 september besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Ter compensatie moet de eigenaar een notenboom op het perceel planten. Het besluit is digitaal bekendgemaakt op 2 oktober en gepubliceerd in Contact op 6 oktober.