Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Monumentenweg

De gemeente Bronckhorst heeft een aanvraag ontvangen voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik ter hoogte van de Monumentenweg 21 in Hoog-Keppel. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 20 januari.

Op 2 februari heeft de gemeente besloten de kapvergunning te verlenen. De circa 80 jaar oude Amerikaanse eik ondervindt hinder van tonderzwam. Daardoor bestaat kans op het afbreken van takken. Volgens een erkend groenbedrijf leeft de eik hooguit nog een jaar of drie.

Volgens de eigenaar is op dezelfde plek geen ruimte voor het planten van een nieuwe boom.

De gemeente zegt in haar besluit aanvankelijk dat wel herplant moet plaatsvinden, maar op het einde van het besluit staat dat herplant niet verplicht wordt. Letterlijk staat er “dat als de boom geveld is, een andere boom teruggeplant moet worden omdat de ruimte tussen de bomen te gering is”(?)

Tegen het besluit van de gemeente kan tot zes weken na publicatie bezwaar ingediend worden.

Digitaal is het besluit op 21 februari gemeld. In het huis-aan-huisblad Contact is het besluit gepubliceerd op 24 februari.