Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Eikenlaan in Kranenburg

Op 30 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik op het adres Eikenlaan 24 in Kranenburg, op de hoek met de Hamsveldseweg. Waarom de eik weg moet, blijkt niet uit de aanvraag die op 9 oktober bekendgemaakt is en gepubliceerd in Contact op 13 oktober. Aan weerszijden van de eik staan jongere exemplaren die nu te weinig ruimte zouden krijgen om te groeien. Over herplant wordt nog nagedacht. Gezien de omvang de eik is herplant in principe verplicht.

Op 23 oktober besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De boom verkeert  in goede conditie, maar mist de kroon. De twee jonge bomen ernaast komen in de verdrukking, aldus de gemeente.

De eigenaar van de eik moet ter compensatie een nieuwe boom op zijn perceel planten.

Het besluit is op 31 oktober bekendgemaakt en op 3 november gepubliceerd in Contact.