Toch kapvergunning voor twee beuken in oude Decanijebos in Vorden

Op 8 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 8 bomen in de tuin achter het adres Burgemeester Galleestraat 13 in Vorden (het oude Decanijebos). Het betreft 3 beuken, een berk, twee acacia’s en twee haagbeuken. Volgens de indiener van de kapaanvraag gaat het met twee van de acht bomen slecht. Deze zouden gekapt moeten worden. Maar hij is bang dat dan de andere zes dan te geïsoleerd komen te staan en dat dat een gevaar zou kunnen gaan opleveren. Daarom wil hij ze alle 8 laten kappen en er enkele bomen voor in de plaats planten.

Enkele jaren geleden zijn al drie grote bomen gekapt op dit perceel. Toen zijn daarvoor in de plaats enkele jonge bomen geplant, maar niet op een juiste plek, namelijk onder de kroonprojectie van andere bomen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 16 juni.

Tijdens een gezamenlijke bomenschouw begin juli met de gemeente blijkt dat slechts één beuk er slecht bij staat (door zonnebrand door eerdere kap van de bomen eromheen) en dat van een haagbeuk de langste takken iets ingenomen moeten worden omdat die boven de fruitbomen hangen van de buren. Met de andere bomen is niets mis. De eigenaar hoeft ook niet te vrezen dat daarmee iets gebeurt. Het voorstel is dus om een kapvergunning te verlenen voor één beuk en de haagbeuk iets te snoeien.

Het college van B & W besluit op 25 juli uiteindelijk dat inderdaad voor slechts één beuk een kapvergunning verleend wordt en dat twee haagbeuken gekandelaberd mogen worden. Voor twee andere beuken en twee acacia’s geeft de gemeente geen kapvergunning af. De berk is kapvergunningvrij vanwege zijn geringe stamdikte.

Voor de te kappen boom moet de eigenaar een nieuwe boom ter compensatie planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 4 augustus.

Op 19 september komt de gemeente terug op dit besluit, in die zin dat alsnog ook een kapvergunning verleend wordt voor een tweede beuk. Bij het weghalen van de klimop bleek dat deze boom er erg slecht bij staat. Er zouden dus twee beuken verdwijnen en twee haagbeuken worden ontdaan van hun zijtakken. Een berk mag ook om, omdat die nog niet kapvergunningplichtig is.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 23 september.