Op 21 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 6 eiken aan de Dorpsstraat 1 in Laag-Keppel. De bomen zouden te veel licht wegnemen.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 24 februari.

Bij controle blijkt dat de eiken aan de noordzijde van de woning staan die momenteel verbouwd wordt en dus geen zon wegnemen. De eiken vormen met nog een aantal een klein laantje richting kasteel Keppel. Deze eiken zijn destijds eigenlijk te dicht bij elkaar geplant en in de afgelopen jaren erg hoog opgesnoeid. Voorgesteld wordt twee eiken in de rij van zes weg te halen, zodat de andere vier bomen meer ruimte krijgen en een fraaiere vorm krijgen. Het gaat dan om de tweede en vierde boom aan de zuidzijde vanaf de straat gezien.

Op 7 maart neemt het college van B & W dit advies over. Voor twee eiken geeft de gemeente dus een kapvergunning af, voor de vier andere eiken wordt de kapvergunning geweigerd.

In het besluit, dat openbaar gemaakt is op 16 maart, stelt de gemeente wel als voorwaarde dat herplant plaatsvindt. Bovendien moeten de twee eiken voordat ze gerooid worden, onderzocht worden op de aanwezigheid van beschermde dieren of planten.