Melding via Boswet voor kap 3 eiken aan Priesterinkdijk in Zelhem

Op 22 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie eiken op het adres Priesterinkdijk 14 in Zelhem. De aanvrager wil de bomen eind november gaan kappen.  Ze hebben op 1.30 meter hoogte een stamdikte van ongeveer 35 tot 38 cm. De eiken staan direct langs het pad dicht op de woning en de garage. De kap is mede bedoeld als dunning, zodat de andere eiken niet meer in groei beperkt worden. De eigenaar gaat op verder van de woning gelegen open plekken (ontstaan door de storm begin dit jaar) nieuwe eiken planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 juni.

Op 27 juni laat de gemeente weten dat in dit geval voor deze drie eiken geen kapvergunning nodig van de gemeente Bronckhorst, omdat hier de Boswet geldt. Deze wet geldt voor bospercelen groter dan tien are in het buitengebied en voor het kappen van bomen die in de een bomenrij staan van meer dan 20 bomen.

De gemeente heeft de aanvrager daarom doorverwezen naar de provincie. Hij moet daar melding doen van de kapaanvraag.