Kapvergunning voor 3 eiken aan Elderinkweg in Hengelo

Op 4 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 3 inlandse eiken in de wei bij het adres Elderinkweg 9 in Hengelo. Op die plek wil men een woning gaan bouwen ter vervanging van de woning die nog elders op het perceel staat.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 januari.

Op dezelfde dag is al het besluit genomen om de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente zijn twee van de drie eiken niet vitaal meer en verkeren ze in slechte conditie. Door de bouwwerkzaamheden lopen de eiken bovendien grote kans op beschadiging.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar het herplantingsplan binnen drie jaar uitvoert. Dit plan omvat de aanplant van 15 bomen (eiken, lindes en walnoot) en wat bosjes en singels rondom de nieuwbouw. Ter compensatie van de drie te kappen eiken komen er drie tot vijf eiken en/of lindes terug.