Kapvergunning voor 8 populieren en wilgen aan Vierakkersestraatweg

Op 6 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 20 zwarte populieren en wilgen aan de Vierakkersestraatweg 19, 19a, 19b en 19c in Vierakker. Aan de straatkant gaat het om 8 populieren. De stamdikte van de bomen varieert van 60 tot 120 cm.

Volgens de eigenaar verkeren ze in slechte conditie en zijn de meeste populieren en wilgen doorgeschoten.

De esdoorns op de vier percelen blijven staan. De agrarische natuurvereniging ’t Onderholt gaat wat lage beplanting plaatsen. Over herplant van bomen rept de eigenaar niet.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 13 oktober.

Op 19 november besloot de gemeente voor 8 populieren en wilgen een kapvergunning te verlenen. Wat er met de resterende 12 bomen gebeurt, is niet duidelijk. Voor de 8 populieren waarvoor de gemeente nu een kapvergunning verleent, moet de eigenaar ter compensatie 6 nieuwe (zwarte) populieren planten. Daarnaast moet hij een ingediend beplantingsplan binnen drie jaar uitvoeren. Dat plan behelst de aanplant van hagen met beuken, liguster en struweel.

Het besluit is bekendgemaakt op 1 december. Vanaf  dit moment kan nog tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.