Kap van 2 sparren aan Julianalaan in Laag-Keppel

Op 23 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee sparren aan de Julianalaan 7 in Laag-Keppel.  De bomen staan op ongeveer 1,5 meter van de openbare weg. Waarom de bomen weg moeten, wordt niet duidelijk uit de aanvraag. De aanvrager van de kapvergunning wil wel aan de herplantplicht voldoen, maar hij denkt hierbij aan lage struiken en niet aan bomen. De herplantplicht verplicht tot het planten van het liefst dezelfde boom of anders een gelijksoortige boom (qua volume en hoeveelheid groen).

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 juni.

Op de dag van de aanvraag heeft de gemeente de indiener van de kapaanvraag direct laten weten dat voor sparren in Bronckhorst geen kapvergunning nodig is.

Het betekent in dit geval wel fors verlies van groen als voor de sparren alleen lage struiken terug komen.