Op 18 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee essen voor het huis aan de Laakweg 3 in Drempt. Met de bomen (er staan meerdere essen) is niets aan de hand, maar de eigenaar klaagt over schade door vocht in het huis, weinig zonlicht en ‘rotzooi’.

Hij wil wel ter compensatie twee nieuwe bomen planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 22 september.

Op 29 oktober besluit de gemeente toch een kapvergunning af te geven.  Uit een beoordeling door de gemeente ter plekke blijkt dat de bomen vitaal zijn en in een goede conditie verkeren. Het advies is om de gevraagde vergunning voor de kap desalniettemin te verlenen. De bomen zijn gezond maar er zit veel dood hout in. De essen staan in een gebied waar de essentaksterfte heerst. De kans bestaat dat deze bomen in de nabije toekomst ook zullen worden aangetast, aldus de gemeente. De toekomstverwachting voor beide bomen is daarom gemiddeld.

Opmerkelijk is verder dat de gemeente geen herplantplicht oplegt.

Tegen dit kapbesluit, dat bekendgemaakt is op 2 november, kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.