Aanvraag kapvergunning voor 2 Esdoorns en een Acacia

07/12/2020 .In oude tuin (Hofstr 3, Hengelo Gld) drie bomen rooien.
Hierover is contact geweest met een medewerker van de
gemeente die bij ons in de tuin is komen kijken. Naar zijn
mening was het rooien van de bomen acceptabel. Zijn naam
hebben we helaas niet genoteerd.