Kapvergunning voor 2 essen aan Roggestraat

Op 10 maart ontving de gemeente een uiterst summiere aanvraag voor een kapvergunning voor ’twee bomen’ aan de Roggestraat 50 in Halle naast de sporthal. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 17 maart en op die dag ook digitaal bekendgemaakt. De reden voor de aanvraag werd niet duidelijk uit de papieren.

Op 30 april besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit is bekendgemaakt op 12 mei. Volgens de gemeente verkeren de bomen in een redelijke conditie en is de toekomstverwachting voor de essen gemiddeld. Waarom de bomen dan toch moeten verdwijnen, wordt niet duidelijk. Ze staan 2,5 meter naast een sporthal. De essen zorgen niet voor problemen, wel voor schaduw en wat groen.

In het kader van de herplantplicht moet de indiener van de kapvergunning twee lindes planten op zijn perceel.

Volgens de Flora- en faunawet mag er – in verband met het broedseizoen – tot 1 augustus niet gekapt worden indien er nesten in de bomen zitten.