Kapvergunning voor 12 haagbeuken aan Azaleastraat in Steenderen

Op 28 februari is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor twaalf haagbeuken aan de Azaleastraat in Steenderen. Ze drukken het trottoir omhoog. De bomen zijn niet vitaal meer.

Ter compensatie komen een even groot aantal bomen terug, in een plantsoen in de directe omgeving. Nu staan de bomen half in de tuinen van de bewoners en half op de stoep.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 7 maart.

Op 14 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Welke boomsoort geplant wordt, is nog niet bekend.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 21 maart.