Kapvergunning voor 4 populieren aan Bielemansdijk in Halle

Op 25 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 4 populieren aan de Bielemansdijk 40 in Halle. De zeer summiere aanvraag noemt geen reden tot de kapaanvraag. Wel maakt de indiener duidelijk dat hij geen bomen wil herplanten ter compensatie van de populieren.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 1 december.

Op 12 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente staan de populieren te dicht op de openbare weg. Twee van de vier bomen zouden kaprijp zijn; de andere twee staan er ook slecht bij. Afgelopen herfst is uit één ervan de top uitgebroken; de andere hangt scheef over de weg.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december. Aan deze kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar op ongeveer dezelfde plek drie lindes herplant ter compensatie.