Nog geen kap eik, 4 beuken en 78 wilgen langs Baakse Beek

Over een lengte van ruim 8 kilometer langs de Baakse Beek en de Oosterwijkse Vloed tussen Baak en Vorden wil Waterschap Rijn en IJssel 78 wilgen, 4 beuken en een eik kappen, omdat het waterschap langs het water een breed onderhoudspad wil aanleggen voor de herinrichting van deze wateren. Het waterschap vroeg daarom onlangs bij de gemeente Bronckhorst een kapvergunning aan voor deze bomen. De wilgen zijn waarschijnlijk kapvergunningvrij. De beuken en eik niet.

Het betreft het tracé van de Oosterwijkse Vloed vanaf de Bruinderinkweg in Hengelo tot aan de Baakse Beek en het tracé van de Baakse Beek vanaf de stuw ter hoogte van de Den Elterweg in Baak tot aan de stuw nabij Broekweg 2 in Wichmond. Alle houtwallen, opslag en plantsoenen worden ook weggehaald. Volgens het waterschap is voor het weghalen van de bomen in deze houtwallen geen kapvergunning nodig.

Het waterschap heeft geen herplant gepland. Daarvoor zou geen ruimte meer beschikbaar zijn.

De aanvraag stond in Contact op 5 augustus.

De gemeente heeft op 26 augustus besloten de kapvergunning nog niet in behandeling genomen, omdat de betreffende bomen niet op het grondgebied van het waterschap blijken te staan en dat waterschap daarover dus niets te vertellen heeft. De eigenaren moeten – als zij dat willen – de kapvergunning aanvragen.