Winterlindes in centrum Vorden

Half november is begonnen met het planten van de winterlindes in het centrum van Vorden. Hier naast de kerk stonden eerst kastanjebomen. Op de achtergrond staat één van de kastanjebomen die gespaard bleven (foto: Hans Thijssen).

Half november werd begonnen met het planten van de winterlindes in het centrum van Vorden. Hier naast de kerk stonden eerst kastanjebomen. Rechts op de achtergrond staat één van de kastanjebomen die gespaard bleef bij de vernieuwing van de straten  (foto: Hans Thijssen).

In het centrum van Vorden zijn eind vorig jaar alle nieuwe bomen geplant die in plaats komen van de volwassen platanen en kastanjes die daar lange tijd gestaan hebben. Deze bomen moesten wijken voor de uitvoering van het centrumplan Vorden. Dat plan omvat vooral vernieuwing van de riolering en het wegdek. Het omkappen van de platanen en kastanjes is in 2012 lange tijd juridisch bevochten. De rechtbank in Zutphen oordeelde uiteindelijk dat de gemeente Bronckhorst niet kon aantonen waarom de gezonde en beeldbepalende platanen gekapt moesten worden, maar vond de uitvoering van het centrumplan van groter belang. De gemeente liet daarop alle bomen op de eerste maandag in 2013 in één ochtend omzagen.

De laatste 14 ‘nieuwe’ bomen in de Dorpsstraat werden in de week voor Kerstmis geplant. In de eerste week van dit jaar zijn alle winterlindes voorzien van hagen.

De lege plantvakken aan de Zutphenseweg zijn in april gevuld met groen. Dat plantwerk en het onderhoud ervan is uitbesteed.

Aan de Zutphenseweg kon de gemeente drie platanen niet kappen, omdat deze op particulier terrein staan en de eigenaar geen toestemming gaf voor kap. Op de voor- en achtergrond de nieuwe winterlindes (foto: Hans Thijssen).

Aan de Zutphenseweg mocht de gemeente drie platanen niet kappen, omdat deze op particulier terrein staan en de eigenaar geen toestemming gaf voor kap. Op de voor- en achtergrond de nieuwe winterlinden (foto: Hans Thijssen).