Op woensdag 23 september besteedde het tv-actualiteitenprogramma Eén Vandaag aandacht aan de kritiek die door onder andere Vereniging Bomenbelang Bronckhorst geuit is op het plan Stroomlijn van Rijkswaterstaat. Dit plan behelst het kappen en weghalen van zo veel mogelijk bomen en struiken in de uiterwaarden van de IJssel, van Arnhem tot Kampen. Het plan staat in principe los van ‘Ruimte voor de Rivier’, waarmee Rijkswaterstaat momenteel druk in de weer is.

Op woensdag 30 september verschenen in De Gelderlander en De Stentor artikelen n.a.v. een interview met een deel van het bestuur van Bomenbelang (zie hieronder).

artikel De Gelderlander 30 sept. 2015 over kritiek op vrijmaken uiterwaarden IJssel