Nieuwe bestuursleden

Vanaf juni 2023 bestaat het bestuur uit drie bekende en twee nieuwe leden. Op de foto ziet u van  links naar rechts: Gerlinde Bulten, Gabriëlle Parel, Marjolijne van Waveren, Dick van Hoffen en Rob Pastoor. Dick is voorzitter en Rob secretaris, Marjolijne is penningmeester.  Het vernieuwde bestuur maakt op dit moment plannen om meer bekendheid te geven aan de activiteiten van de vereniging. Met meer leden kan er meer bereikt worden!