Maandelijks archief: november 2015

In totaal 124 gratis ‘markante’ bomen in buitengebied

Wethouder Engels plant samen met initiatiefnemer van '1 boom mot kun'n' Anton Stortelder de eerste paardenkastanje. Links de eigenaar van het perceel (foto: Hans Thijssen).

Wethouder Engels plant samen met initiatiefnemer van ‘1 boom mot kun’n’ Anton Stortelder de eerste paardenkastanje. Links de eigenaar van het perceel (foto: Hans Thijssen).

Op donderdag 26 november heeft wethouder Engels de eerste van 124 bomen geplant in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst: een paardenkastanje aan de Krommedijk in Hengelo. Het betreft de uitvoering van de actie ‘1 boom mot kun’n‘. Vereniging Bomenbelang ondersteunt dit initiatief van een aantal mensen uit Hengelo (‘Natuur op Bekveld’), de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en de gemeente Bronckhorst waarbij gratis bomen geleverd worden aan grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst.

Het initiatief begon enkele jaren geleden in de gemeente Oost Gelre. Het doel is het buitengebied weer te voorzien van een flink aantal landschappelijk beeldbepalende bomen. Vanuit Bronckhorst kwamen zo’n 160 aanvragen binnen, uit vrijwel alle dorpen. Daarvan voldeden 124 locaties. De aanvragen betreffen voornamelijk walnoten, eiken, lindes, beuken, kastanjebomen en zwarte elsen. Lees verder

Bestuur zwembad Steenderen gaat kastanjes bij ingang kappen

Het bestuur van het zwembad in Steenderen heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor de drie kastanjes en een els bij de ingang. Het blad en de vruchten van de bomen zorgen volgens het bestuur voor overlast. Binnen het terrein van het zwembad is voldoende ruimte voor het planten van nieuwe bomen.

De kastanjes zijn echter wel beeldbepalend en verkeren ondanks de bloederziekte in een goede conditie. De bomen zouden zonder problemen zeker nog een jaar of tien kunnen blijven staan. Ze zorgen voor een groene aankleding van deze kant van het parkeerterrein.

De aanvraag is bekendgemaakt op 3 oktober en gepubliceerd in Contact op 6 oktober.

Vereniging Bomenbelang heeft overleg gevoerd met de gemeente en enkele bestuursleden van het zwembad. De gemeente gaat extra platanen planten tegenover de kastanjes (naast de extra platanen die op het parkeerterrein komen). Het bestuur van het zwembad belooft vier al wat forsere tulpenbomen (stamomtrek van 18 tot 20 cm op 1.30 meter hoogte) te planten op eigen terrein ter compensatie van het groen wat nu gaat verdwijnen. 

Contact meldt op 24 november dat de gemeente de kapvergunning verleend heeft. Op 1 december wordt het kapbesluit ook digitaal bekendgemaakt.

Voortaan jaarlijkse plantdag Bomenbelang in november

Op zaterdag 21 november begon Vereniging Bomenbelang Bronckhorst een jaarlijkse traditie: het planten van een al wat grotere of bijzondere boom op een openbare plek in de gemeente waar veel mensen langs komen. Dit jaar betreft het een moeraseik op het parkeerterrein bij kasteel Hackfort. De boom is geleverd door boomkwekerij Klanderman in Halle.

Het planten van de moeraseik op het parkeerterrein van Hackfort in Vorden (foto: Hans Thijssen).

Het planten van de moeraseik op het parkeerterrein van Hackfort in Vorden (foto: Hans Thijssen).

Het planten van de boom werd voorafgegaan door een excursie in de directe omgeving.

IMG_9642

 

Opnieuw bezwaar ingediend tegen kapplannen in uiterwaarden IJssel

Op 13 oktober heeft Rijkswaterstaat gereageerd op de 15 zienswijzen (bezwaren tegen een ontwerp-besluit) die waren ingediend naar aanleiding van het plan om in de uiterwaarden van de IJssel zo veel mogelijk bomen en struiken te kappen. Rijkswaterstaat blijft erbij dat dit noodzakelijk is omdat dat groen de doorstroming van de IJssel zou hinderen bij hoog water.

Onder meer Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en de KNNV hadden geprotesteerd tegen de grootschalige kaalslag, omdat die in geen verhouding staat tot het effect. Evenals de andere bezwaarmakers ziet Vereniging Bomenbelang nauwelijks stroming in die uiterwaarden bij overstromingen. In de winter bevriezen de ondergelopen uiterwaarden bij vorst vrij snel. Sowieso hinderen bomen de doorstroming niet, struiken wel enigszins, maar ook dit effect is marginaal.

In de uiterwaarden broeden onder meer ooievaars (foto: Hans Thijssen).

De IJssel kent al een vrij lage begroeiing in de uiterwaarden. Bovendien is de afgelopen jaren vanwege de uitvoering van de werkzaamheden volgens het plan Ruimte voor de Rivier door Rijkswaterstaat al veel groen verdwenen langs de IJssel.

Rijkswaterstaat gaat vanaf november in principe alle groen verwijderen, tenzij dat groen één of andere wettelijke bescherming heeft.

Van de gemeenten langs de IJssel protesteren tot nu toe alleen Arnhem, Westervoort, Rheden en Zevenaar. Het standpunt van de gemeente Bronckhorst blijft onduidelijk. Twee maanden geleden is om een standpunt gevraagd, maar dat is er nog niet. Overigens hebben ook de PvdA- en D66-fractie in de gemeente Bronckhorst om een reactie van B & W gevraagd.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft inmiddels ook een zienswijze ingediend tegen een ander onderdeel van de kapplannen, de zogeheten tranche 1. De besluiten die hiermee samenhangen, lagen de afgelopen zes weken ter inzage op het gemeentehuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vereniging Bomenbelang: bomenbelang@gmail.com. U kunt ons ook steunen door lid te worden.

Eén eik bij tolhuisje mag weg, andere eik moet blijven staan

Op 10 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken op het adres Keijenborgseweg 4 in Zelhem, het zogeheten Tolhuisje tegenover café de Tol tussen Velswijk en Hummelo. Dit pand is een gemeentelijk monument. Op zes en zeven meter achter het huis staan de twee eiken, naast het fietspad. Volgens de eigenaar zorgen de bomen voor het wegrotten van dakdelen. Ook zou door de schaduw van de eiken de achtergevel altijd vochtig zijn. Om het huis in goede staat te kunnen houden, zou kap van de twee eiken de enige oplossing zijn. De eigenaar ziet geen mogelijkheden voor herplant op zijn perceel. Hij wil ook de andere bomen achter het monument kappen.

De eiken blijken bij controle niet de oorzaak van het vochtprobleem aan de achtermuur. Dat is het ontbreken van zonlicht aan de achterkant, maar dat wordt niet door de bomen veroorzaakt. Eén van de eiken is al fors gesnoeid door de eigenaar. Die neemt daardoor nauwelijks nog licht weg in het huis.

Voorgesteld is de andere eik onderaan enigszins te snoeien.

De aanvraag is digitaal gemeld op 24 september en gepubliceerd in Contact op 29 september.

Op 29 oktober besloot de gemeente de kapvergunning voor één eik te verlenen en de andere kapvergunning te weigeren. Volgens de gemeente zijn beide eiken nog vitaal, maar krijgt één eik meer ruimte om verder uit te groeien als de naaststaande eik verdwijnt.

Ter compensatie van de eik die gekapt mag worden, moet de eigenaar elders op het perceel een nieuwe eik planten met een minimale stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter boven het maaiveld.

Het besluit is op 10 november bekendgemaakt.

Kapvergunning voor een eik en een beuk aan Broekweg in Wichmond

Op 30 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik en een beuk aan de Broekweg 3 in Wichmond. De twee bomen zijn in elkaar gegroeid en staan dicht bij een schuur. Ze zouden de fundering schade toebrengen. Ook zouden takken van de boom het dak van de schuur beschadigen. Bij een eerdere herinrichting van de tuin zijn 4 eiken geplant (het ‘vogelbosje’).

De aanvraag is op 6 oktober bekendgemaakt.

Op 23 oktober besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente verkeren zowel de eik als de beuk in een redelijke conditie, maar drukken ze de fundering van de schuur omhoog. Ter compensatie verlangt de gemeente dat de eigenaar een nieuwe eik of beuk toevoegt aan het ‘vogelbosje’.  De eigenaar had daarmee reeds ingestemd.

Het besluit is bekendgemaakt op 5 november en gepubliceerd in Contact op 10 november.

Kapvergunning voor 2 acacia’s in Halle

Op 29 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee acacia’s op het adres Fortstraat 7 in Halle. De eigenaar wil twee andere bomen, namelijk een walnoot en een gingko, planten, iets verder van de weg.

De aanvraag is bekendgemaakt op 6 oktober.

Op 23 oktober besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit is op 31 oktober digitaal bekendgemaakt en op 3 november gepubliceerd in Contact. Bij de bekendmaking zit echter niet het besluit. Onbekend is daarom op welke gronden de gemeente de kapvergunning verleent.