Maandelijks archief: oktober 2015

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Eikenlaan in Kranenburg

Op 30 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik op het adres Eikenlaan 24 in Kranenburg, op de hoek met de Hamsveldseweg. Waarom de eik weg moet, blijkt niet uit de aanvraag die op 9 oktober bekendgemaakt is en gepubliceerd in Contact op 13 oktober. Aan weerszijden van de eik staan jongere exemplaren die nu te weinig ruimte zouden krijgen om te groeien. Over herplant wordt nog nagedacht. Gezien de omvang de eik is herplant in principe verplicht.

Op 23 oktober besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De boom verkeert  in goede conditie, maar mist de kroon. De twee jonge bomen ernaast komen in de verdrukking, aldus de gemeente.

De eigenaar van de eik moet ter compensatie een nieuwe boom op zijn perceel planten.

Het besluit is op 31 oktober bekendgemaakt en op 3 november gepubliceerd in Contact.

Door buurt geschonken ginkgo bij de Wehme wordt gekapt

De aannemer die bij de Wehme bezig is met de nieuwbouw, gaat de ginkgo aan de Nieuwstad kappen. Deze boom is zo’n 15 jaar geleden door de buurt aan de Wehme geschonken. Precies op de plek van de ginkgo moet een nieuwe oprit komen.

Afgelopen donderdag werd samen met buurtbewoners ProWonen erbij gehaald en overleg gevoerd over dit ‘cadeau’. Het resultaat: de ginkgo gaat weg, maar er komen twee jongere exemplaren voor terug op het terrein.

Deze gingko bij de Wehme gaat verdwijnen, omdat precies op die plek aan oprit komt (foto: Hans Thijssen).

Deze ginkgo bij de Wehme gaat verdwijnen, omdat precies op die plek een oprit komt (foto: Hans Thijssen).

Door in gesprek te gaan met ProWonen hebben de buurtbewoners en Vereniging Bomenbelang het voor elkaar gekregen dat er twee jongere exemplaren van een gingko geplant gaan worden op het terrein (foto: Hans Thijssen).

Door in gesprek te gaan met ProWonen hebben de buurtbewoners en Vereniging Bomenbelang het voor elkaar gekregen dat er twee jongere exemplaren van een ginkgo geplant gaan worden op het terrein (foto: Hans Thijssen).

In de gemeente Bronckhorst zijn ginkgo’s kapvrij. Voor deze van oorsprong Japanse notenboom hoeft geen kapvergunning aangevraagd te worden. Binnenkort praat de gemeente over een aanpassing van de zogeheten omgevingsverordening, waaronder de kapvergunningen vallen.

Jaarlijks vellijst telt 45 bomen

De gemeente heeft haar jaarlijkse vellijst bekendgemaakt. Hierop staan bomen die gevaar gaan opleveren voor de omgeving. Op de lijst staan dit jaar 45 bomen, waarvan er 4 dood zijn. De andere bomen moeten gekapt worden omdat ze aftakelen of zwammen hebben. Maar er zitten ook 11 bomen tussen die op zich nog gezond zijn en jaren mee kunnen. Deze wil de gemeente kappen vanwege ‘dunning’, om de bomen ernaast meer ruimte te geven. Bij drie eiken zal de gemeente een hoogwerker moeten inzetten vanwege de hoogte van de bomen.

De lijst is op 20 oktober openbaar gemaakt.

Op 3 november is het kapbesluit voor deze 45 bomen gepubliceerd in Contact.

 

 

Kapvergunning voor twee Italiaanse populieren aan Zomerweg in Drempt

Bij de gemeente is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor twee Italiaanse populieren aan Zomerweg 79 in Drempt. De eigenaar wil twee nieuwe Italiaanse populieren iets noordelijker langs de weg planten.

De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 29 september en digitaal bekendgemaakt op 2 oktober.

Op 8 oktober besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens een gemeentelijke groenmedewerker bestaat een kans op het breken van enkele takken. De eigenaar krijgt een kapvergunning, mits hij twee nieuwe Italiaanse populieren plant, met een stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter hoogte, ongeveer op dezelfde plek maar wel op grotere afstand van het huis.

Het besluit is op 17 oktober bekendgemaakt.

Kapvergunning voor 6 bomen op begraafplaats Hoog-Keppel

De beheerder van de begraafplaats in Hoog-Keppel heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor de kap van twee zomereiken, drie veldesdoorns en een haagbeuk op het nieuwe gedeelte van het kerkhof achter ’t Kerkhuis en de kerk. De bomen staan in de hoeken van het kerkhof.

De aanvraag is bekendgemaakt op 3 oktober en gepubliceerd in Contact op 6 oktober.

Op 8 oktober besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Het betreft bomen met veel cultuurhistorische waarden. Dat is een reden om de kapvergunning te weigeren. Maar deze zes bomen staan inmiddels te dicht op andere bomen, waardoor ze scheef gaan groeien en veel dood hout gaan opleveren. De gemeente gaat daarom toch akkoord met het kappen van de twee zomereiken, drie veldesdoorns en een haagbeuk. Na de kap krijgen de bomen die ernaast staan, meer licht en ruimte en kunnen die beter groeien. De gemeente legt om die reden ook geen herplantplicht op aan de beheerder van de begraafplaats.

Het kapbesluit is bekendgemaakt op 17 oktober.

 

Kapvergunning voor 7 essen bij Eeltinkweg in Zelhem

Voor 7 essen in de omgeving van de Eeltinkweg in Zelhem is een kapvergunning aangevraagd. De aanvraag is op 29 september gepubliceerd in Contact en digitaal bekendgemaakt op 2 oktober.

Volgens de indiener van de kapaanvraag verkeren de essen in slechte staat. Hij wil op ongeveer dezelfde plek 7 nieuwe essen planten.

Op 8 oktober besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen, omdat een deel van de essen niet vitaal meer is. De eigenaar moet 7 nieuwe essen planten.

Het besluit is op 16 oktober bekendgemaakt.

Bomenplan Baakse Beek in Vorden

Al enige tijd praten de gemeente Bronckhorst, Waterschap Rijn en IJssel, de Provincie Gelderland, Natuurmonumenten en het Geldersch Landschap over het aanpassen van de Baakse Beek op het grondgebied van Vorden. In de buurt van kasteel Vorden ligt de beek er fraai bij, maar verderop naar het westen heeft de Baakse Beek meer weg van een breed uitgevallen sloot.

In die werkgroep zitten onder meer omwonenden én Vereniging Bomenbelang.

De voorbereidingen zijn nu zover dat er een bomenplan op tafel ligt. De aanpassing van de beek en directe omgeving zou volgens dat plan namelijk inhouden dat ter hoogte van De Bleek 11 bomen aan de zuidzijde van de beek verdwijnen, 19 knotwilgen en 5 essen verplant worden en er 40 nieuwe bomen (voornamelijk knotwilgen) geplant worden. Op die plek komt namelijk een doorwaadbare plaats, krijgt de beek meer natuurvriendelijke oevers en wil men ook speelgelegenheid voor kinderen gaan plaatsen.

Op woensdag 14 oktober heeft Vereniging Bomenbelang dit bomenplan samen met de gemeente en het waterschap doorgenomen. Wat Vereniging Bomenbelang betreft kunnen de te verplanten 19 knotwilgen en 5 essen langs de beek beter vervangen worden door nieuwe exemplaren, omdat verplanten van dit soort bomen meestal problemen oplevert.

De nieuwe bomen, in totaal dus 40 plus 24 oftewel 64 bomen, krijgen een plek tegenover de ijsbaan. Ook ligt er nog een idee om langs de rondweg bij De Bleek bomen te planten aan de westkant.

 

Kapvergunning voor esdoorn op hoek Ruurloseweg-Enkweg

Op 14 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een linde op het adres Ruurloseweg 29 in Vorden. De aanvraag is digitaal bekendgemaakt op 18 juli en gepubliceerd in Contact op 21 juli.

Volgens de eigenaar is de conditie van de linde niet goed meer. De boom staat vooral in de weg voor plannen voor verbetering van een naastgelegen berghok.

Het blijkt om een esdoorn te gaan. De boom staat er niet goed meer bij. Op het perceel is voldoende ruimte voor herplant. Toch geeft de gemeente in het kapbesluit aan geen herplant te eisen. De eigenaar moet zijn perceel wel groener aankleden, zo staat er in het gemeentelijk besluit, dat op 3 september bekendgemaakt is en op 8 september in Contact gepubliceerd werd.

Vereniging Bomenbelang heeft bezwaar ingediend tegen dit kapbesluit i.v.m. het niet opleggen van de herplantplicht. De hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften, in de praktijk nu twee ambtenaren van de afdeling juridische zaken van de gemeente, n.a.v. dit bezwaar vond op 12 oktober plaats.

De gemeente reageerde een dag later al met als antwoord dat in de directe omgeving “al voldoende bomen van de gemeente staan”. Op de opmerking dat het perceel niet groen genoeg aangekleed is, zoals de gemeente schreef in de kapvergunning, gaat ze niet meer op in.

Bij Medler 125 eiken in plaats van beuken

Op het grondgebied van landgoed Medler aan de zuidzijde van de Ruurloseweg (de N319 tussen Vorden en Ruurlo) zijn ongeveer 125 beuken gekapt. Het betreft twee rijen beuken vlak voor de hoofdingang van Medler langs de provinciale weg. De Provincie Gelderland klaagde over vallende takken. De beuken zijn gekapt toen de weg afgesloten was vanwege asfalteringswerkzaamheden vlakbij Vorden. Overigens zijn die werkzaamheden afgelast en verschoven naar komend voorjaar.

Medler gaat ter compensatie zo’n 125 eiken planten. De ene helft komt op de plek waar de beuken verdwijnen, de andere helft langs de Wiersserbroekweg aan de achterzijde van het landgoed. Daar stonden tot vorig jaar populieren.

Aan de Ruurloseweg staan achter de dubbele rij beuken eiken. Deze blijven staan. Ze zijn eigendom van landgoed Onstein.

De conditie van de beuken was niet zo goed. Waarschijnlijk zijn destijds niet de beste beuken geplant. Ze hebben er zo’n 100 jaar gestaan, maar waren vergeleken met de beuken aan de noordkant van de Ruurloseweg niet zo volgroeid.

Bomenbelang is geïnformeerd over de kap van de 125 beuken. Tegen dit voornemen kon geen bezwaar gemaakt worden. Het besluit is ook niet gepubliceerd. Het kappen gebeurde op grond van de Boswet.

Bomenbelang ziet de compensatie in de vorm van 125 eiken als positief. Wel heeft de vereniging aandacht gevraagd voor eventuele ‘zonnebrand’ aan de beuken die aan de noordzijde van de Ruurloseweg blijven staan en straks veel meer zon krijgen. Beuken kunnen hier niet goed tegen.