Maandelijks archief: april 2015

Kapvergunning voor kastanjeboom aan Stationsstraat in Zelhem

Op 17 maart ontving de gemeente Bronckhorst een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Stationsstraat 42 in Zelhem. De aanvraag is digitaal bekendgemaakt op 20 maart. In Contact werd de aanvraag gepubliceerd op 24 maart.

Als redenen voor eventuele kap worden diverse zaken genoemd: dode takken in de boom, wortelopdruk, loslatende bast en angst voor schade aan het riool.

Dode takken komen in veel (gezonde) bomen voor. Die moeten verwijderd worden bij het normale onderhoud en snoeiwerk, waartoe de eigenaar van een boom verplicht is. Wortelopdruk kan opgelost worden door de boom meer ruimte te geven. Loslatende bast kan een teken van ziekte zijn, maar dat is niet altijd het geval. Angst voor schade aan het riool is meestal niet nodig. Tenzij er nog oude gresbuizen liggen. Die moeten dan vervangen worden.

In Contact meldt de gemeente op 28 april dat op 15 april de kapvergunning verleend is. Digitaal is het besluit op 29 april bekendgemaakt. Tegen het besluit kan tot zes weken na 23 april, de dag waarop het besluit naar de eigenaar verzonden is, bezwaar aangetekend worden.

Volgens de gemeente lijdt de kastanjeboom aan de bloedingsziekte en bestaat bovendien gevaar voor het uitbreken van dikke takken, omdat er meerdere lengtescheuren in de bast voorkomen.

Aan het besluit heeft de gemeente wel een herplantplicht gekoppeld voor een linde of een beuk met een stamomtrek van 12 tot 14 cm op 1.30 meter hoogte.

Kapvergunning voor eik aan Dwarsdijk in Halle

Bij de gemeente is een aanvraag binnengekomen voor een kapvergunning voor een inlandse eik aan de Dwarsdijk 10 in Halle. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 21 april. Via www.overheid.nl is niets over deze aanvraag bekendgemaakt. Sowieso ontbreken nadere gegevens. Het zou een noodkap betreffen.

In Contact staat op 28 april dat de gemeente de kapvergunning verleend heeft.

Noodkap haagbeuk aan Kervelseweg in Hengelo

Vanwege de harde wind dreigde een haagbeuk bij het pand Kervelseweg 38 in Hengelo om te vallen. Hoewel de boom zelf nog vitaal is heeft de gemeente per direct op 1 april een kapvergunning verleend. De eigenaar moet wel een nieuwe haagbeuk planten op zijn perceel. Het besluit is op 7 april gepubliceerd in Contact en op 8 april digitaal bekendgemaakt.

Kapvergunning voor 5 bomen aan Groen van Prinstererstraat

In het huis-aan-huisblad Contact maakt de gemeente op 3 maart bekend dat een aanvraag is ontvangen voor een kapvergunning voor vijf bomen (niet nader gespecificeerd) op het adres Groen van Prinstererstraat 40 in Zelhem.

De eigenaar weet dat er een kastanje en een es staan, maar de andere drie bomen kent hij niet. Hoe lang de bomen, waarvan de dikste een stamomvang heeft van 1.35 meter op 1.30 meter hoogte, er al staan, is niet bekend. De bomen staan achterin de tuin. Daarachter ligt een garage. De eigenaar daarvan klaagt over vallende takken. Ook de andere buren hebben weinig op met bomen. Zij zeggen last te ondervinden van de bomen.

Van de vijf bomen zouden er twee ziek of dood zijn.

De eigenaar wil geen bomen herplanten, maar enkele bolacacia’s.

Op 30 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit is gepubliceerd in Contact op 7 april en digitaal bekendgemaakt op 8 april. Volgens de gemeente zijn de 5 bomen allemaal nog redelijk gezond, maar staan ze te dicht op elkaar. De eigenaar moet herplanten, geen volwassen bomen maar leilindes en bolacacia’s.

Kapvergunning voor groen bij melkveestal langs Varsseveldseweg

Op 25 november ontving de gemeente een aanvraag voor het vergroten van een melkveestal op het adres Varsseveldseweg 1 in Halle. Hiervoor moet ook een groenstrook wijken met daarin diverse bomen. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 2 december.

Op 20 januari meldt de gemeente via het huis-aan-huisblad Contact dat de proceduretermijn verlengd is.

Op 30 maart besloot de gemeente de vergunning af te geven. Tegen dit besluit kan vanaf deze datum tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden. Het besluit is digitaal gemeld op 4 april. In Contact is het besluit gepubliceerd op 7 april.

Voor de nieuwe melkveestal verdwijnen16 berken,15 inlandse eiken, 1 meidoorn, 1 esdoorn, 1 beuk, 6 fruitbomen en struikgewas (vogelkers en vlieropslag).

In het besluit van de gemeente gaat het om een inlandse eik, 15 esdoorns en een beuk!

Daarvoor komen in ieder geval 3 linden terug bij de uitrit aan de Varsseveldseweg. Aan deze weg laat de eigenaar 8 lindebomen planten, 10 elsen langs de Meuweg, 2 inlandse eiken langs de uitrit aan deze weg en 400 vierkante meter bosplantsoen achter de bestaande stal en mestsilo.

Kapvergunning voor inlandse eik op hoek Stikkenweg-Ericaweg

Op 26 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een inlandse eik op de hoek Stikkenweg en Ericaweg in Zelhem met een diameter van 110  cm op een hoogte van 1.30 meter. De eigenaar wil twee nieuwe eiken op dezelfde plaats planten met een diameter van 12 tot 14 cm op dezelfde hoogte.

De aanvraag is digitaal bekendgemaakt op 6 maart. In Contact is de aanvraag gepubliceerd op 10 maart.

Op 26 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit is digitaal bekendgemaakt op 4 april en gepubliceerd in Contact op 7 april.

De gehele kroon van de eik is afgestorven.