Maandelijks archief: september 2014

Kap esdoorn Peppelendijk in Hummelo

Op 2 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een esdoorn aan de Peppelendijk in Hummelo.

Op 23 september liet de gemeente weten deze aanvraag te honoreren. Volgens de gemeente verkeert de esdoorn in goede conditie en is de boom ook nog vitaal. Desondanks krijgt dee eigenaar een vergunning omdat de esdoorn te dicht bij een afsluiter van de Gasunie staat en gevaar zou kunnen opleveren. De struiken eromheen moeten ook gesnoeid worden, aldus de gemeente.

Tegen dit besluit, dat is gepubliceerd in Contact op 30 september, kan tot zes weken na deze datum bezwaar aangetekend worden.

Vergunning voor verwijderen kruin lindeboom

De gemeente Bronckhorst ontving op 27 augustus een aanvraag voor het mogen verwijderen van de kruin van een lindeboom op het adres Olburgseweg 36 in Olburgen. De boom staat naast het huis en levert enig risico omdat de conditie niet zo goed meer is. De eigenaar en een bomendeskundige vinden het raadzaam de linde op negen meter hoogte van de kruin te ontdoen. Dan kan de boom blijven staan.

Op 23 september liet de gemeente hiermee akkoord te gaan. Tegen dit besluit, dat is gepubliceerd in Contact op 30 september, kan vanaf die datum tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.

Kap eik aan de Wildenborchseweg

Op 26 augustus ontving de gemeente een vergunning voor de kap van een eik aan de Wildenborchseweg 34 in Vorden. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 2 september.

Het betreft een dode eik in het weiland.

Op 23 september liet de gemeente weten de kapvergunning te willen verlenen. De eigenaar moet meerdere fruitbomen herplanten op de locatie.

Dit besluit is gepubliceerd in Contact op 30 september.

Kap beuk aan de Bergstraat in Zelhem

Op 11 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor de kap van een beuk aan de Bergstraat 16 in Zelhem.  Deze aanvraag is gepubliceerd in Contact op 19 augustus.

Op 25 april jl. verleende de gemeente een kapvergunning voor een andere beuk op hetzelfde adres.

Deze keer betreft het een beuk in de achtertuin die ziek zou zijn. Het is een forse beuk (omtrek 195 cm). Er bestaat de mogelijkheid om een nieuwe boom te planten. De eigenaar wil liefst een fruitboom planten.

Op 3 september besloot de gemeente de vergunning te verlenen. De beuk is te sterk aangetast door zwammen. In de directe omgeving zijn meerdere beuken in het verleden gekapt omdat ze hiervan last hadden. Voorgesteld wordt daarom om geen beuk maar een fruitboom ter compensatie te plaatsen.

Tegen dit besluit, dat gepubliceerd is in Contact op 9 september, kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.

Kap rode beuk aan Hummeloseweg in Laag-Keppel

Op 7 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor de kap van een rode beuk aan de Hummeloseweg 4a in Laag-Keppel.

De rode beuk staat bij de monumentale kerk. Er zou nauwelijks plaats zijn voor een nieuwe forse boom. Wel bestaat ruimte voor herplant bij de buren, aldus een boomverzorgingsbedrijf die de aanvraag voor een kapvergunning bij de gemeente indiende.

Op 3 september heeft de gemeente de kapvergunning verleend. De gemeente stelt voor aan de achterzijde van de kerk een nieuwe rode beuk te planten die kan uitgroeien tot een forse boom.

Het besluit is in Contact gepubliceerd op 9 september.

Kap 3 berken aan Kruisbrinkseweg in Toldijk

Op 12 juni ontving de gemeente Bronckhorst een aanvraag voor de kap van 3 berken aan de Kruisbrinkseweg 10 in Toldijk.

De gemeente verklaart de de drie bomen vergunningvrij vanwege hun geringe omvang. Er hoeft dus geen vergunning afgegeven te worden. De mededeling is gepubliceerd in Contact op 9 september.

De eigenaar vond de berken overigens te groot worden.

Kapvergunning voor 3 populieren en 2 essen aan Rijksweg in Voor-Drempt

Op 5 augustus ontving de gemeente Bronckhorst een aanvraag voor een vergunning voor de kap van 3 populieren en 2 essen aan de Rijksweg 4 in Voor-Drempt.

Op 3 september besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit is gepubliceerd op 9 september in Contact.

Volgens de gemeente betreft het bomen die in slechte conditie verkeren. De populieren leveren gevaar op en de essen hebben veel dood hout. Er komt geen herplantplicht omdat in het verleden al nieuwe bomen geplant zijn op het erf.

Tot zes weken na 9 september kan bezwaar ingediend worden.