100 Amerikaanse eiken én beuken gekapt bij Drempt

Aan de oostzijde van Drempt, aan een zijweg van de Rijksweg richting Laag-Keppel, zijn onlangs over een lengte van ongeveer 300 meter zo’n 100 Amerikaanse eiken en beuken gekapt. De provincie heeft toestemming gegeven voor de kap van 108 Amerikaanse eiken, op voorwaarde dat even veel bomen herplant worden. Wat de beuken betreft, daarover bestaat nog onduidelijkheid. De provincie heeft hiertoe geen kapvergunning verleend.

Het gaat om het bospad 300 meter na de benzinepomp bij Drempt naar boerderij de Stokhoven. Dat pad komt uit bij het golfterrein van Hoog-Keppel. In het gedeelte vanaf de Rijksweg tot aan de boerderij zijn aan weerszijden van het pad bomen gekapt. Volgens omwonenden ging het vooral om beuken, waarvan in ieder geval een belangrijk deel nog gezond was. De bomen zouden ongeveer 80 jaar oud zijn.

Provincie Gelderland ontving op 14 augustus jl. een kapmelding voor deze locatie, voor het vellen van 108 Amerikaanse eiken. De provincie gaf toestemming op voorwaarde dat de eigenaar van de grond herplant met inheemse boomsoorten.

Volgens de provincie is geen sprake van illegale kap van beuken.