Agenda 2024

Bomencursus van 2 of 3 dagdelen .Leden en belangstellenden introduceren in de wereld van de boom.

Project Solitaire bomen in kern Halle (project van de gemeente Bronckhorst). Inventarisatie voltooien op digitale kaart.

Actie Potentiële Monumentale bomen, maakt deel uit van landelijk project.

Kwartaalgesprek met gemeente 16 april 2024

Nieuwsbrief: leden actuele informatie geven over Bronckhorster kwesties (verschijnt 4x per jaar)

Excursie Pinetum Vorden, 23 maart 2024

Boomfeestdag Bronckhorst in samenwerking met scholen 6 maart 2024

Samenstellen RO-commissie die zich buigt over “groene” ontwikkelingen binnen en buiten de bebouwde kom.

Algemene Ledenvergadering op 20 April 2024

Verslag over hoe het met de 25 nieuwe bomen gaat.

Bestuursleden

Vanaf juni 2023 bestaat het bestuur uit drie bekende en twee nieuwe leden. Op de foto ziet u van  links naar rechts: Gerlinde Bulten, Gabriëlle Parel, Marjolijne van Waveren, Dick van Hoffen en Rob Pastoor. Dick is voorzitter en Rob secretaris, Marjolijne is penningmeester.  Het vernieuwde bestuur maakt op dit moment plannen om meer bekendheid te geven aan de activiteiten van de vereniging. Met meer leden kan er meer bereikt worden!

Wat doet de vereniging?

Bomenbelang is een vereniging die in 1997 opgericht is door mensen uit Vorden en directe omgeving die zich inzetten voor het behoud van groen, in het bijzonder monumentale bomen, binnen de gemeente Bronckhorst. Mooie solitaire bomen, indrukwekkende groepen van bomen en karakteristieke lanen verdienen het beschermd te worden. Dit geldt ook voor andere onmisbare elementen van het fraaie Achterhoekse landschap, zoals houtwallen, steilranden langs oude essen, groepjes knotwilgen en hagen.

Bomenbelang reageert op door de gemeente verstrekte kapvergunningen. Leden van de kapcommissie  bekijken of kap noodzakelijk is, of herplant een voorwaarde voor de kap is en of die herplant daadwerkelijk binnen de gestelde termijn plaatsvindt.

Bomenbelang verzorgt sinds 2013 samen met enkele andere ‘groene’ organisaties de Boomplantdag in de gemeente Bronckhorst.

Bomenbelang voert met de gemeente Bronckhorst overleg over het groenbeleid, de rol van bomen in (nieuwbouw)plannen, het onderhoud aan het bestaande groen en de regelgeving.

Bomenbelang telt medio 2023 ongeveer 100 leden, mensen die zowel de boom een warm hart toedragen. Een flink aantal leden heeft zelf kennis van boombeheer en is actief aan het werk voor de Vereniging. Er is veel te vertellen over bomen! Op deze website kun je lezen over kanpvergunningen, bijzondere bomen en alle activiteiten die het bestuur organiseert.