Tagarchief: gemeenteraadsverkiezing

PvdA wil Bronckhorster Groenoverleg

Op 21 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de gemeente Bronckhorst kon u op 7 partijen stemmen: CDA, PvdA, VVD, D66, GroenLinks, Gemeentebelangen Bronckhorst en als nieuwe partij Christenunie/SGP. In de verkiezingsprogramma’s is bij iedere partij wel wat te lezen over behoud van het waardevolle landschap in onze gemeente, maar veel verder reiken de ambities meestal niet. Alleen GroenLinks besteedt ruim aandacht aan het groenbeleid in Bronckhorst. De PvdA komt als enige partij met een concreet voorstel, namelijk het instellen van een Bronckhorster Groenoverleg.  De PvdA verliest één zetel (van 3 naar 2) en GroenLinks wint er één (van 2 naar 3). Het CDA verliest ook een zetel (van 8 naar 7), Gemeentebelangen wint er twee (van 4 naar 6), de VVD verliest er één (van 5 naar 4), D66 verliest er eveneens één (van 3 naar 2) en als nieuwe partij haalt de Christenunie/SGP één zetel in de nieuwe gemeenteraad van Bronckhorst. Lees verder

Kinderen maken Bronckhorst tijdens Boomfeestdag iets groener

De Nationale Boomfeestdag is weer achter de rug. Het thema luidde dit jaar ‘Maak ’t buiten beter!’ Onder een stralende zon en een heerlijke temperatuur gingen een kleine 200 leerlingen van zeven scholen uit de gemeente Bronckhorst op woensdag 14 maart aan de slag met het planten van bomen en plantsoen. De leerlingen van De Rozengaardsweide uit Hengelo moesten op het laatste moment verstek laten gaan door ziekte van een leraar die niet vervangen kon worden. Desondanks was de belangstelling dit jaar groter dan vorig jaar.

Leerlingen van De Pannevogel uit Steenderen plantten 10 lindes langs de Lindenweg in de buurt van Rha (foto: Gerlinde Bulten)

Lees verder

Nauwelijks aandacht voor ‘groen’ in verkiezingsprogramma’s

Behalve GroenLinks en in mindere mate de PvdA besteedt geen enkele politieke partij veel aandacht aan (behoud van) groen in de gemeente Bronckhorst.  GroenLinks en PvdA reageerden als enige partijen op het verzoek van Vereniging Bomenbelang om aan te geven hoe hun groenbeleid er de komende vier jaar uit gaat zien. CDA, VVD, D66 en Gemeentebelangen lieten niets van zich horen. In hun verkiezingsprogramma’s is het zoeken naar een alinea over het groenbeleid in Bronckhorst. Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen: het belang van groen

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft alle politieke partijen in de gemeente Bronckhorst in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart gevraagd aan te geven hoe het groenbeleid er de komende vier jaar uit moet gaan zien.

Hoe belangrijk vinden CDA, VVD, PvdA, D66, GroenLinks en Gemeentebelangen het groen in het buitengebied, maar zeker ook in de verschillende dorpskernen? Hoeveel geld moet gereserveerd worden voor groen in (ruimtelijke ordenings)plannen? Moet de bezuiniging op groenonderhoud gehandhaafd of teruggedraaid worden? Wat voor actie moet ondernomen worden om waardevolle en/of monumentale bomen in stand te houden? Hoe staan de partijen tegenover het nieuwe voorgestelde kapbeleid in de gemeente Bronckhorst?

Het zijn zo maar wat vragen die de partijen kunnen beantwoorden.

Lees verder

Bezoek van Groen Links

Een afvaardiging van GroenLinks in de gemeente Bronckhorst heeft op vrijdag 14 februari  Vereniging Bomenbelang bezocht. De partij sprak haar steun uit voor het werk van Bomenbelang.

GroenLinks dankte de vereniging voor haar inzet voor een duurzaam Bronckhorst. De nadruk lag hierbij afgelopen jaar op de strijd voor het behoud van waardevolle bomen in het centrum van Vorden.