Tagarchief: bijzondere bomen

Monumentale linde aan Het Hoge in Vorden blijft behouden

Bomendeskundigen van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en Bomenstichting Zutphen hebben afgelopen zomer het toekomstperspectief  van de monumentale linde aan Het Hoge 26a in Vorden bekeken. Aanleiding hiertoe vormde een aanvraag op 8 juli van de nieuwe eigenaar van het naastliggende monumentale pand voor een kapvergunning. Deze eigenaar wil de monumentale linde die waarschijnlijk ruim 120 jaar oud is, niet kappen maar vreest voor de stabiliteit van de boom. Op ongeveer twee meter hoogte zit er namelijk een gat in de stam. De boom heeft een stamomtrek van zo’n 3,5 meter en een flinke kroon.

De ruim 120 jaar oude linde aan Het Hoge in Vorden.

De ruim 120 jaar oude linde aan Het Hoge in Vorden.

Eind 2014 is Vereniging Bomenbelang door de toenmalige eigenaar van het pand gevraagd naar het toekomstperspectief van deze beeldbepalende linde aan Het Hoge. Toen bleek de boom redelijk vitaal. De linde was in 2013 nog fors gesnoeid. Daardoor staat de boom er nu weer beter bij, behalve dan het gat in de stam. Dat hoeft voor een linde overigens niet direct een probleem te vormen. Als de buitenkant van de stam maar sterk en dik genoeg is.

De huidige linde veroorzaakt nauwelijks overlast. De afstand tot het huis vormt ook geen probleem. De kroon van de boom staat er goed bij.

Wat bij zo’n monumentale linde wel een belangrijke vraag blijft, is hoe stabiel de boom is. Dat is niet met het blote oog waar te nemen. Daarvoor zijn metingen noodzakelijk.

Vanwege het belang van deze boom hebben enkele bomendeskundigen de linde daarom meerdere malen bekeken. Zij kwamen tot de conclusie dat een kapvergunning niet aan de orde is maar dat wel de stabiliteit van de linde gemeten moet worden.

Op 8 september heeft de gemeente uiteindelijk besloten GEEN kapvergunning te verlenen. De argumentatie is dat de linde vitaal is en in goede conditie verkeert. Verder ‘scoort’ de boom op zo ongeveer alle belangrijke waarden hoog: natuur- en milieu, landschap, cultuurhistorisch, beeldbepalend, op het gebied van dorpsschoon en qua leefbaarheid.

De gemeente stelt alleen voor een gespecialiseerd bedrijf de linde wat te laten snoeien.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 15 september.

Landelijk register monumentale bomen sinds juni 2015 ‘online’

Excursie boominspecteurs in Hummelo eind mei 2015 o.l.v. Jeroen Philippona en Rob Weimer (foto: Hans Thijssen)

Excursie boominspecteurs in Hummelo eind mei 2015 o.l.v. Jeroen Philippona en Rob Weimer (foto: Hans Thijssen)

Sinds 5 juni 2015 kan iedereen in Nederland het bijgewerkte landelijk register van monumentale bomen in Nederland inzien op www.monumentalebomen.nl. Dit register toont waar de monumentale bomen in zijn of haar gemeente staan, hoe de conditie ervan is, de geschiedenis en andere wetenswaardigheden. Bij de meeste bomen staan ook foto’s, evenals de locatiebeschrijving.

In totaal telt het register zo’n 15.000 bomen. In 2007 staakte de controle van al deze bomen. Sinds anderhalf jaar is er echter weer geld en tijd om de controle te hervatten. Bij de landelijke Bomenstichting is iemand vrijgemaakt die het register digitaliseerde. Alle lokale en regionale bomenorganisaties, waaronder Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, zijn sindsdien bezig met het actualiseren van de gegevens over de monumentale bomen in hun gemeente.

In heel Nederland is nu ruim de helft van de bomen gecontroleerd en zijn de gegevens geactualiseerd en vaak voorzien van een recente foto. In de gemeente Bronckhorst zijn vrijwel alle monumentale bomen nagelopen. Dit gebeurde met steun van Jeroen Philippona en Rob Weimer van de Bomenstichting Zutphen.

Vanuit Vereniging Bomenbelang werken tien boominspecteurs aan de controle. Geïnteresseerden in dit werk zijn altijd welkom en kunnen zich opgeven bij Vereniging Bomenbelang: bomenbelang@gmail.com.

Controle van monumentale bomen

 

Jeroen Philippona van Bomenstichting Zutphen e.o. leidt een excursie in de omgeving van Hummelo met de boominspecteurs van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (foto: Hans Thijssen).

Jeroen Philippona van Bomenstichting Zutphen e.o. leidt een excursie in de omgeving van Hummelo met de boominspecteurs van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (foto: Hans Thijssen).

Een groep van tien leden van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst controleert de circa 125 bomen en boomgroepen die voorkomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Dit register, dat destijds opgesteld is door de landelijke Bomenstichting, wordt sinds april 2014 in heel Nederland nagelopen en geactualiseerd. Landelijk betreft het circa 15.000 bomen of boomgroepen. Lees verder

Laan met thuja’s op landelijke lijst monumentale bomen

Thuja 1 - Hengeloo

De landelijke Bomenstichting heeft de laan met 37 reuzenlevensbomen (Thuja plicata) aan het Iekink in Hengelo in het landelijk register van monumentale bomen geplaatst. Het betreft volgens de Bomenstichting een unieke laan van circa 100 meter met bomen die kerngezond zijn en vitaal en nog zeer lang mee kunnen. Reuzenlevensbomen kunnen vele honderden jaren oud worden. Een jaar geleden dreigde de gemeente met de kap van de gehele laan voor de aanleg van maximaal 16 extra parkeerplaatsen voor de openbare basisschool Rozengaardsweide. Lees verder

Lezing van Maja Kooistra

Op uitnodiging van het bestuur van Vereniging Bomenbelang komt Maja Kooistra op 21 november een lezing/presentatie houden over wat bomen mensen kunnen bieden behalve zuurstof, schaduw, beschutting tegen de wind, zaden, vruchten en natuurlijk hout. De bijeenkomst, die voor leden gratis toegankelijk is, begint om 20 uur en vindt plaats in het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat in Vorden. Niet-leden betalen een entree van 5 euro. Lees verder

Laan met thuja’s blijft behouden

De laan met 37 thuja’s in Hengelo (Het Iekink) blijft vooralsnog behouden. De gemeente maakte op 20 januari bekend dat op een andere plek in de buurt van de scholen Rozengaardsweide en Pierson een tiental extra parkeerplaatsen aangelegd worden. De handtekeningactie die Vereniging Bomenbelang op 23 januari wilde beginnen, is daarom afgelast. Lees verder

Veilig Verkeer Nederland: thuja’s in Hengelo laten staan

Veilig Verkeer Nederland adviseerde de gemeente Bronckhorst geen extra parkeerplaatsen aan te leggen in de directe omgeving van de scholen Rozengaardsweide en Pierson aan de Rozenstraat in Hengelo. Dit advies behelste dus ook het behoud van de laan met thuja’s op Het Iekink. Volgens VVN is volstrekt onduidelijk of en zoja hoeveel extra parkeerplaatsen nodig zouden zijn als beide scholen hun nieuwbouw na de komende zomer in gebruik nemen. Lees verder

Zorgen over laan met thuja’s in Hengelo niet weggenomen

 

Veel belangstelling en zorgen bij bewoners van Hengelo en vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang, Bomenstichting Achterhoek en de landelijke Bomenstichting tijdens de informatiebijeenkomst van de gemeente Bronckhorst, waarin zij haar plannen kenbaar maakte om de laan met 37 thuja's mogelijk op te offeren voor een aantal parkeerplaatsen.

Veel belangstelling en zorgen op 11 december op het gemeentehuis bij bewoners uit Hengelo en vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang, Bomenstichting Achterhoek en de landelijke Bomenstichting tijdens de informatiebijeenkomst van de gemeente Bronckhorst, waarin zij haar plannen kenbaar maakte om de laan met 37 thuja’s mogelijk op te offeren voor een aantal parkeerplaatsen (foto: Hans Thijssen).

Na de informatiebijeenkomst op 11 december op het gemeentehuis zijn de zorgen over het lot van de laan met thuja’s aan het Iekink bij het kerkhof in Hengelo (zie hierboven) niet weggenomen. De gemeente maakte duidelijk dat ze een aantal extra parkeerplaatsen wil aanleggen voor zowel de leerkrachten als de ouders van de leerlingen van de nieuwe scholen aan de Rozenstraat. Hoeveel extra parkeerplaatsen werkelijk nodig zijn, bleef onduidelijk. Wel duidelijk werd dat de 15 parkeerplaatsen aan het eind van het laantje niet meegenomen zijn in de berekeningen. Lees verder