Lijst monumentale bomen

In het landelijk register van monumentale bomen, die de landelijke Bomenstichting sinds enkele jaren weer bijwerkt en aanvult, staan ook 125 monumentale ‘objecten’, bomen en boomgroepen (soms complete lanen met tientallen bomen) die op het grondgebied van de gemeente Bronckhorst te zien zijn. Qua aantallen hebben we het dus over honderden monumentale bomen.

Het betreft bomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. In veel gevallen gaat het om bomen met een hoge leeftijd, een bijzondere schoonheid of een zeldzaamheidswaarde, of bomen die een beeldbepalende functie hebben voor de omgeving. De landelijke lijst omvat momenteel zo’n 15.000 solitaire bomen, lanen of boomgroepen.

Klik hier voor de uitgebreide versie van de lijst van monumentale bomen op het grondgebied van Bronckhorst, zoals deze tot 2006 bijgehouden is. Sinds het voorjaar van 2014 wordt de lijst zowel op landelijk als gemeentelijk niveau (door onze vereniging) weer gecontroleerd en desnoods aangevuld.

In Bronckhorst controleren zo’n tien leden van Bomenbelang alle 125 bomen en boomgroepen. In de zomer van 2015 is dat karwei geklaard.

Hieronder staat een verkorte versie van deze lijst.