‘Klimaatbomen’

Bomen die goed bestand zijn tegen het veranderende klimaat met hogere temperaturen, lange perioden met droogte maar ook zware buien met veel neerslag in korte tijd, heten ‘klimaatbomen’. In dit deel van onze website gaan we de komende maanden een opsomming geven van bomen die het versterkte broeikaseffect aankunnen.