Kapvergunning voor acacia aan A.G. Noijweg in Hoog-Keppel

Op 17 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een acacia achter de woning A.G. Noijweg 20 in Hoog-Keppel. De eigenaar vindt dat de circa 22 meter hoge boom te veel licht wegneemt en vreest dat de boom gaat omvallen. De acacia staat op ongeveer drie meter van het woonhuis van de achterburen. Die zijn overigens niet bang dat er iets gebeurt en willen liever dat de acacia blijft staan.

De indiener van de kapaanvraag wil geen boom herplanten, hooguit wat struiken die maximaal vijf meter hoog mogen worden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 oktober.

Een dag later, op 25 oktober, besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente hangt er te veel zwaar hout boven de woning van de buren. Over snoeien rept de gemeente niet.

De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op, omdat ze de tuin te klein vindt om een nieuwe boom te planten.