Bezwaar tegen bomenkap in oude Decanijebosje in Vorden

Op 11 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik en een acacia op het adres Burgemeester Galleestraat 13 in Vorden. De eigenaar wil een zwembad in de tuin aanleggen.

De eik verkeert volgens hem in een matige conditie (veel dode takken ondanks regelmatig onderhoud), neemt licht weg en zit elk jaar onder de processierupsen. De acacia staat scheef.

Ter compensatie stelt hij de aanplant van een rode beuk voor.

Een jaar of vijf geleden zijn drie grote bomen gekapt op dit perceel. Toen zijn daarvoor in de plaats enkele jonge bomen geplant, maar niet op een juiste plek, namelijk onder de kroonprojectie van andere bomen.

In 2016 vroeg de eigenaar van het perceel al kapvergunningen aan voor 8 bomen in deze tuin, namelijk 3 beuken, een berk, twee acacia’s en twee haagbeuken.

Tijdens een gezamenlijke bomenschouw met de gemeente bleek dat slechts één beuk er slecht bij staat (door zonnebrand door eerdere kap van de bomen eromheen) en dat van een haagbeuk de langste takken iets ingenomen moeten worden omdat die boven de fruitbomen hangen van de buren. Met de andere bomen was niets mis. De gemeente gaf daarom alleen een kapvergunning af voor één beuk; twee haagbeuken zouden gekandelaberd mogen worden. Voor twee andere beuken en twee acacia’s gaf de gemeente geen kapvergunning af. De berk is kapvergunningvrij vanwege zijn geringe stamdikte.

Voor de te kappen boom moest de eigenaar een nieuwe boom ter compensatie planten.

Later in 2016 komt de gemeente terug op dit besluit, in die zin dat alsnog ook een kapvergunning verleend wordt voor een tweede beuk. Bij het weghalen van de klimop bleek dat deze boom er erg slecht bij staat. Er zouden dus twee beuken verdwijnen en twee haagbeuken worden ontdaan van hun zijtakken. Een berk mag ook om, omdat die nog niet kapvergunningplichtig is.

De huidige nieuwe kapaanvraag is openbaar gemaakt op 16 augustus jl.

Op 29 augustus besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eik verkeert in redelijke conditie; er zitten wel meerdere kleine dode takken in de kroon. De boom is in het verleden aan één zijde erg hoog opgekroond.


De acacia verkeert eveneens in redelijke conditie, maar hangt wat schuin en kan op termijn gevaar opleveren.

De eigenaar krijgt de kapvergunning op voorwaarde dat hij ter compensatie twee beuken elders op het perceel plant.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 4 september.

Vereniging Bomenbelang heeft tegen dit kapbesluit een bezwaarschrift ingediend. Het betreft namelijk een oorspronkelijk deel van het Decanijebos waar tot voor enkele jaren terug nog bijzondere vogels broedden als de gekraagde roodstaart en bonte vliegenvanger. Bovendien zijn in dit bosje in 2016 al twee beuken, twee haagbeuken en een linde gekapt. Enkele jaren daarvoor sneuvelden drie grote bomen. De geëiste herplant vond toen plaats onder de kroonprojectie van andere bomen.