Status kapvergunningen Vorden

Aangevraagde kapvergunningen


Kapaanvraag voor beuk aan Lankampweg in Vorden

Geen kapvergunning nodig voor metasequoia aan het Wiemelink in Vorden

Kapaanvraag voor 22 esdoorn langs Almenseweg in Vorden

Kap 3 sparren op de Reehorst in Vorden

Kapaanvraag voor ‘esdoorn’ bij pinautomaat tegenover kerk Vorden

Kap scheef gewaaide boom aan Wilhelminalaan in Vorden

Kapaanvraag voor beuk aan Joostinkweg in Vorden ‘buiten behandeling’

Kapvergunning voor enkele bomen naast sporthal ’t Jebbink in Vorden ingetrokken

Aanvraag kapvergunning voor een eik aan de Hoge Slagdijk in Vorden

Bomenkap langs Baakse Beek in VordenVerleende kapvergunningen


Kapvergunning voor 6 bomen aan Mispelkampdijk in Vorden

Kapvergunning voor 3 essen aan Wildenborchseweg in Vorden

Opnieuw bomen weg in park De Decanije

Kapvergunning voor paardenkastanje bij gasstation aan Onsteinseweg in Vorden

Jonge essen bij De Wehme in Vorden mogen gekapt worden

Kapvergunning voor eik aan de Eikenlaan in Vorden

Noodkap eik hoek Mosselseweg-Ruurloseweg in Vorden

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Beatrixlaan in Vorden

Kapvergunning voor Liander voor els en acacia nabij Rietgerweg in Vorden

Jaarlijkse vellijst telt 96 bomenIngediende bezwaren


Nieuwe bomen in oude Decanijebosje in Vorden

Vijf nieuwe bomen bij oude school Medler

Kapvergunning voor esdoorn op hoek Ruurloseweg-Enkweg

‘Hoorzitting’ over reeds gekapte notenboom aan Het Wiemelink tijdens bezwaarschriftenprocedureGeweigerde aanvragen


Nieuwe bewoners voormalige school Medler mogen eiken niet kappen

Gemeente weigert kapvergunning voor notenboom aan Molenweg in Vorden

Toch kapvergunning voor twee beuken in oude Decanijebos in Vorden

Monumentale linde aan Het Hoge in Vorden blijft behouden

Geen kapvergunning voor esdoorn aan Margrietlaan in Vorden

Geen kapvergunning voor beuk aan Zutphenseweg in Vorden

Gemeente weigert kapvergunning voor ‘boom’ aan de Hoge Slagdijk in Vorden

Eiken aan Enkweg blijven staan

Geen kapvergunning voor eik aan Larenseweg in VordenBezwaar gehonoreerd


Oude eik aan Reeoordweg blijft staan

Haagbeuken aan het Hoetinkhof blijven staan