Criteria monumentale bomen

Aan twee criteria moeten bomen voldoen om ze monumentaal te kunnen noemen en in het Landelijk Register van Monumentale Bomen opgenomen te kunnen worden:

1) De boom moet minimaal 80 jaar oud zijn. De enige uitzondering daarop vormen bomen die ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis zijn geplant, bijvoorbeeld een boom die geplant is ter ere van de geboorte van een koningskind.

2) De boom dient voldoende gezond te zijn en een levensverwachting te hebben van minimaal 10 jaar.

3) Daarnaast moet de boom, de boomgroep of de laan minimaal één van de volgende betekenissen hebben:

– beeldbepalend zijn voor de omgeving (esthetische waarde),

– de standplaats vormt een belangrijke plek in de (lokale) geschiedenis,

– zeldzame soort of variëteit,

– een zogeheten moederboom of de boom herbergt bijzondere planten en/of dieren,

– de boom is qua omvang, hoogte, ouderdom of anderszins opvallend.