Categorie archief: 2. Verleend

Bomen achter nieuwe supermarkt aan Zutphenseweg in Vorden gekapt

De drie haagbeuken en een esdoorn achter het voormalige RABO-bankgebouw aan de Zutphenseweg in Vorden zijn op 20 januari gekapt. De Commissie Bezwaarschriften adviseerde zeer recent het college van B & W de ingediende bezwaren (van Vereniging Bomenbelang en enkele omwonenden) ontvankelijk maar ongegrond te verklaren. Het college van B & W nam dit advies over op 14 januari jl. De enige reden voor het toestaan van de kap van de 4 bomen is de aanwezigheid van enkele plakoksels. Op de plaats van de bomen komen enkele parkeerplaatsen voor de nieuwe supermarkt die zich in het bankgebouw gaat vestigen. B & W laten zich over dit laatste niet uit.

Het uitzicht van de bewoners aan Het Jebbink op de bomen achter de nieuwe supermarkt aan de Zutphenseweg in de afgelopen jaren en het uitzicht sinds afgelopen maandag (foto”s: Carin Fransen).

Lees verder

Kapvergunning voor eik aan Kerkstraat in Drempt vanwege eikenprocessierups

Op 20 juni ontving de gemeente een kapaanvraag voor een eik op het adres Kerkstraat 13 in Drempt. In die aanvraag stond geen reden voor de kap genoemd. Wel gaf de eigenaar van het perceel aan dat men twee bomen wil herplanten waarbij de voorkeur uitgaat naar twee lindebomen.

De reden voor eventuele kap zou de aanwezigheid van de eikenprocessierups zijn.

De gemeente heeft op 11 juli een boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Daaruit bleek dat de eik geen risico vormt voor zijn omgeving. De gemeente heeft daarom het kapverzoek op 22 juli geweigerd.

Daartegen is de indiener van de kapaanvraag in beroep gegaan. In de beslissing op bezwaar van 30 oktober jl. motiveert de gemeente nader dat de overlast van de eikenprocessierups
geen reden is om de vergunning te verlenen.

Op 9 december is door de bewoners van het pand nogmaals beroep ingediend, nu bij de rechtbank in Arnhem.

De gemeente Bronckhorst weigerde het afgelopen jaar meerdere kapaanvragen op basis van de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Deze zaken zijn door de gemeente
geëvalueerd. Het college is nu van mening dat de overlast van de eikenprocessierups in sommige gevallen kan leiden tot een schrijnende situatie. Gelet op de afstand van de boom tot de woning, de overlast om én in de woning, de hoeveelheid nesten en het feit dat geen andere eik in de nabijheid staat die voor overlast van de eikenprocessierupsen kan zorgen, is de gemeente nu alsnog van mening dat in dit geval sprake is van een schrijnende situatie.
Dit betekent dat – hoewel het uitgangspunt hetzelfde blijft – in dit geval het zwaarwegend individueel belang zwaarder weegt dan het behoud van de boom.

Op 14 januari jl. besluit de gemeente de kapvergunning alsnog te verlenen.

De eigenaar moet binnen een jaar ter compensatie één amberboom en één lindeboom met een minimale stamomtrek van 12-14 cm planten.

Dit nieuwe kapbesluit is openbaar gemaakt op 17 januari.

Kapvergunning voor eik aan Ruurloseweg in Vorden vanwege ‘nat’ dak en plakoksels

Op 19 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Ruurloseweg 93 in Vorden. De reden voor de aanvraag is dat de eik dicht bij het huis staat en het rieten dak ervan steeds vochtiger wordt, omdat de zon er niet op kan schijnen.

De eigenaar wil geen nieuwe boom planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 december.

Op 13 januari besluit de gemeente de kapvergunning af te geven. Volgens haar heeft de eik ‘gebreken’. In de kroon van de boom, die op drie meter afstand van de woning staat, zitten meerdere plakoksels. Wanneer deze uitscheuren,  zullen ze het rieten dak beschadigen, aldus de gemeente. De helft van de kroon bevindt zich namelijk boven dat dak. Het rieten dak gaat ook sneller rotten doordat het in de zomer in de schaduw ligt.

Dat tesamen vindt de gemeente voldoende aanleiding om de kapvergunning te verstrekken.

Aan de vergunning zit wel de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een loofboom plant op het perceel, verder van het huis af, zodat die boom wel voor langere tijd kan blijven staan.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 17 januari. Hiertegen kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

Kapvergunning voor haagbeuk aan Venhorstinkweg in Vorden

Op 19 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk op het adres Venhorstinkweg 2 in Vorden. De reden die genoemd wordt, luidt: “de beuk groeit in een andere boom en door de kap van de beuk maken we ruimte voor een grotere schuur met zonnepanelen”.

De eigenaar wil op het achteref een nieuwe beuk of een Amerikaanse eik planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 december.

Op 14 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Het blijkt om een haagbeuk te gaan. Deze is onder een andere boom door gegroeid. Omdat de haagbeuk naar het licht toe groeit, is een gedeeltelijk scheve kroon ontstaan die alleen nog maar schever zal gaan groeien.

De gemeente vindt het verstandiger en beter dat de haagbeuk gekapt wordt en dat de eigenaar binnen een jaar op een andere plek in de tuin een nieuwe loofboom plant die kan uitgroeien tot een volwassen en toekomstbestendige boom.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 17 januari.

Kapvergunning voor 3 Amerikaanse eiken aan Marssestraat in Halle

Op 6 januari diende de gemeente een kapaanvraag in voor drie Amerikaanse eiken langs de Marssestraat in de buurt van de camping Reugebrink. Eén eik is aangetast door zwammen. Twee andere eiken drukken het asfalt omhoog.

De gemeente gaat drie lindebomen planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 9 januari.

Op 13 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Twee  Amerikaanse eiken zijn aangetast door twee zwammen: de reuzenzwam en de eikenhaas. Dit zijn beide parasitaire zwammen die het wortelgestel van de boom aantasten, waardoor die gevoelig wordt voor windworp. De derde Amerikaanse eik takelt volgens de gemeente af. Deze boom is aan het afsterven. De conditie van deze boom is slecht.
De eerste twee bomen vormen in de toekomst een risico voor de omgeving. De derde boom drukt het asfalt met zijn wortels zo ver omhoog dat het verkeer er last van krijgt. Door de wortels te frezen ontstaan wonden die gunstig zijn voor nieuwe parasitaire zwammen.

In dit geval weegt het belang van de verkeersveiligheid zwaarder dan het behoud van deze drie Amerikaanse eiken, aldus de gemeente.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 17 januari.

De gemeente gaat binnen een jaar op de vrijkomende plekken drie lindebomen planten.

Kapvergunning voor eik aan Mosselseweg in Vorden

Op 7 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Mosselseweg 8 in Vorden. De aanvraag is zeer summier ingevuld. De reden voor de eventuele kap is daarom onbekend.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 januari.

Op 13 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eik blijkt flink aangetast door de honingzwam. Hierdoor is de bovenste helft van de boom afgestorven. De stam is aan één kant aan het rotten door de aantasting van de honingzwam. Tevens zit wilgenhoutrups in de eik. Deze aantasting zal alleen maar verder gaan en is niet te stoppen. De gemeente verwacht dat hierdoor de rest van de boom binnen afzienbare tijd zal afsterven.

Aan de kapvergunning, die op 17 januari openbaar gemaakt is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar op het perceel een nieuwe loofboom moet planten.

Gemeente gaat vrijwel alle bomen op terrein oude Schildersoordschool in Zelhem kappen

Volgens de gemeente is het niet mogelijk om de bomen op het terrein van de voormalige Schildersoordschool in Zelhem te behouden. Dit werd al na enkele weken eind vorig jaar duidelijk. Op 6 november is toen met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst overleg gevoerd over welke bomen behouden zouden moeten blijven. Met name aan de zijde van de huidige school mag niet gebouwd worden vanwege geluidsnormen. Daar staan ook de meest interessante bomen.

Op het terrein komen 14 woningen voor jongeren. Voor hen moeten ook 35 parkeerplaatsen ingeruimd worden op het perceel conform de parkeernorm van 2,4 voor nieuwbouwwoningen  in de gemeente Bronckhorst. Dus voor ieder huis 2,4 parkeerplaats. Landelijk is dit 1 tot 1.8.

Drie haagbeuken op het terrein van de voormalige Schildersoordschool in Zelhem (foto: Gerlinde Bulten).

Vrijwl alle bomen op het terrein zouden moeten wijken voor huizen en een parkeerterrein, ook deze gezonde zilverlinde  (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder

Kapvergunning voor rode beuk aan Toldijkseweg in Steenderen

Op 16 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een rode beuk op het adres Toldijkseweg 4 in Steenderen. De boom is ongeveer 80 jaar oud en aangetast door de reuzenzwam. De eigenaar wil een nieuwe boom planten, mogelijk weer een rode beuk.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 december.

Op 7 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De reuzenzwam breidt zich
flink uit en bevindt zich inmiddels rondom de stamvoet. De conditie van de boom begint terug te lopen, wat te zien is aan de korte groeischeuten en afstervende twijgen. Alles duidt er op dat een groeiend aantal wortels is aangetast door de zwam. Dit houdt in dat een verhoogd risico op windworp bestaat. De boom gaat in de komende jaren een risico vormen. De verwachting is dat de beuk binnen vijf jaar gaat omwaaien dan wel afsterven.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe loofboom op zijn perceel plant.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 14 januari.

Tweestammige esdoorn aan Kuiperstraat in Halle moet wijken voor zonnepanelen

Op 10 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een tweestammige esdoorn op het adres Kuiperstraat 14a in Halle. De eigenaar wil zonnepanelen op het dak van de schuur leggen en daarvoor de boom, die in een bosje staat, verwijderen.

Hij is niet van plan een nieuwe boom te planten. De eigenaar zegt al regelmatig een nieuwe boom te planten. Maar als dat nodig is, doet hij het wel.

In principe moet voor iedere te kappen boom een soortgelijke boom terug komen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 december.

Op 6 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de bomenschouw door de gemeente blijkt dat de tweestammige esdoorn, die op vijf meter van de woning staat, als
plakoksel op maaiveldhoogte samenkomt. Dit kan in de toekomst een probleem op gaan leveren. Doordat de twee stammen in dikte groeien, gaan ze elkaar uit elkaar drukken.
Daardoor komen ze los te staan en kunnen ze eventueel omwaaien. Verder zitten in de kroon enkele plakoksels die kunnen uitscheuren.

De gemeente koppelt aan de kapvergunning de voorwaarde dat de eigenaar binnen een jaar een loofboom plant in zijn tuin.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 januari.

Kapvergunning voor 3 eiken aan Halle-Heideweg in Halle

Op 13 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie eiken op het adres Halle-Heideweg 35 in Halle. Naast het huis staan vijf eiken. Onder andere door de
droogte van de afgelopen twee jaar en het te dicht op elkaar staan, zijn drie van de vijf bomen in zeer slechte staat. Mede daardoor gaat de kwaliteit van de twee (grootste) oudste bomen
ook snel achteruit. Als drie andere bomen gekapt worden, krijgen de twee grote eiken meer
ruimte. De eigenaar wil nieuwe bomen planten.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 20 december.

Op 6 januari besluit de gemeente een kapvergunning te verstrekken voor de drie eiken.

De tweede en derde boom in rij gerekend vanaf de Halle-Heideweg takelen af. Ze zijn aan het afsterven. Bij de vijfde boom gerekend vanaf de weg is het kernhout aangetast, waardoor een verhoogde kans op stambreuk bestaat. De kroon van deze boom begint ook af te sterven. Deze boom is niet meer vitaal.
Door de drie eiken te kappen zullen de twee andere bomen, die gezond en vitaal zijn, de ruimte krijgen om verder uit te groeien tot twee grote markante bomen die nog tot in lengte van jaren kunnen blijven staan.

De eigenaar moet binnen een jaar – ter compensatie van de drie eiken – drie nieuwe loofbomen planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 januari.

Overigens is op hetzelfde adres op 8 juli 2019 een kapaanvraag ingediend voor vijf eiken. Toen werd als reden aangevoerd de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Het ging toen om eiken langs de oprit. De eigenaar stelde destijds dat hij geen enkele boom wil herplanten. 

Op deze kapaanvraag die openbaar gemaakt is op 12 juli 2019, is tot op heden geen besluit genomen door de gemeente.