Categorie archief: 1. Aanvraag

Markenheem wil 2 lindebomen kandelaberen op terrein De Zonnekamp in Zelhem

Op 26 september ontving de gemeente een aanvraag van woningbouwvereniging Markenheem  voor het kandelaberen van twee lindebomen op het terrein van woonzorgcentrum de Zonnekamp in Zelhem. Daar vindt momenteel nieuwbouw plaats. De bewoners van één van de appartementen heeft geklaagd over de lindebomen voor zijn woning.

Vereniging Bomenbelang is enkele maanden geleden uitgenodigd om te komen kijken. De lindebomen staan op een behoorlijke afstand van de nieuwe appartementen. Uiteindelijk is gekozen voor een compromis: het kandelaberen (het weghalen van alle zijtakken) van twee lindebomen. De bomen zelf blijven dus wel staan.

Wel zal nu geregeld gesnoeid moeten gaan worden. Gekandelaberde bomen groeien namelijk sneller dan niet fors gesnoeide bomen.

De vraag om te kandelaberen is openbaar gemaakt op 29 september.

Gemeente wil 15 bomen kappen langs oude spoorlijn in Zelhem

De gemeente wil 15 bomen gaan kappen langs de oude spoorlijn die door Zelhem loopt (vanaf de Ruurloseweg tot aan de Aaltenseweg). Op 4 september heeft ze hiervoor een kapvergunning aangevraagd. Het betreft voornamelijk inlandse en Amerikaanse eiken en enkele berken. De gemeente ziet dit als dunning. Volgens haar belemmeren deze bomen het fietspad.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 september.

Kap 3 sparren op de Reehorst in Vorden

Op 24 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie sparren op et recreatiepark de Reehorst in Vorden (Enzerinckweg 12). De eigenaar van het perceel heeft een allergie voor de sparren. Bovendien klaagt men over de neerslag van hars op het chalet en de tuinmeubels.

Hoe lang de sparren er al staan en hoe lang de huidige bewoners hier een vakantiewoning hebben, wordt niet duidelijk uit de kapaanvraag die op 28 juli openbaar gemaakt is.

Voor de kap van sparren is in de gemeente Bronckhorst in principe geen kapvergunning nodig. Dit geldt ook voor dit geval. Het betekent wel dat de gemeente geen herplantplicht kan opleggen. Of er dus drie bomen voor terugkomen, is maar de vraag.

De indiener van de kapaanvraag zegt herplant zelf niet van plan te zijn, maar wel bomen te willen herplanten als de gemeente dat eist.

Dit ‘besluit’ is openbaar gemaakt op 3 augustus.

Aanvraag kapvergunning voor kastanjeboom en esdoorn aan Hummeloseweg in Zelhem

Op 22 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom en een esdoorn op het adres Hummeloseweg 78 in Zelhem (tegenover mengvoederbedrijf De Hoop), aan de linkerzijkant van het erf aan de kant van de molen. De kastanjeboom ondervindt last van de bloederziekte. Onlangs is een grote tak afgebroken en heeft de esdoorn die daarnaast staat, flink beschadigd.

Vereniging Bomenbelang heeft geadviseerd beide bomen te kappen en daar nieuwe bomen te planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 juli.

Kapaanvraag voor ‘esdoorn’ bij pinautomaat tegenover kerk Vorden

De gemeente ontving een aanvraag voor een kapvergunning  voor een ‘zilveresdoorn’ voor het voormalige ABN-bankgebouw aan de Raadhuisstraat in Vorden, schuin tegenover de kerk. De boom zou te dicht op de straat staan en ernaast staat volgens de indiener van de aanvraag al een nieuwe boom. Maar deze boom is begin dit jaar verwijderd.

Ter plekke staat geen zilveresdoorn maar een liquidambar. De boom groeit tegen de overkapping van de pinautomaat ter plekke.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 juli.

 

Aanvraag om esdoorn aan Groen van Prinstererstraat in Zelhem fors in te korten

Op 27 juni ontving de gemeente een aanvraag om een esdoorn in de achtertuin van Groen van Prinstererstraat 38 in Zelhem zo’n acht meter in te korten. De boom is nu tien meter hoog. Aanleiding tot deze vraag is de allergische reactie van één van de bewoners van het perceel.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 4 juli.

Melding via Boswet voor kap 3 eiken aan Priesterinkdijk in Zelhem

Op 22 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie eiken op het adres Priesterinkdijk 14 in Zelhem. De aanvrager wil de bomen eind november gaan kappen.  Ze hebben op 1.30 meter hoogte een stamdikte van ongeveer 35 tot 38 cm. De eiken staan direct langs het pad dicht op de woning en de garage. De kap is mede bedoeld als dunning, zodat de andere eiken niet meer in groei beperkt worden. De eigenaar gaat op verder van de woning gelegen open plekken (ontstaan door de storm begin dit jaar) nieuwe eiken planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 juni.

Op 27 juni laat de gemeente weten dat in dit geval voor deze drie eiken geen kapvergunning nodig van de gemeente Bronckhorst, omdat hier de Boswet geldt. Deze wet geldt voor bospercelen groter dan tien are in het buitengebied en voor het kappen van bomen die in de een bomenrij staan van meer dan 20 bomen.

De gemeente heeft de aanvrager daarom doorverwezen naar de provincie. Hij moet daar melding doen van de kapaanvraag.

Kap van 2 sparren aan Julianalaan in Laag-Keppel

Op 23 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee sparren aan de Julianalaan 7 in Laag-Keppel.  De bomen staan op ongeveer 1,5 meter van de openbare weg. Waarom de bomen weg moeten, wordt niet duidelijk uit de aanvraag. De aanvrager van de kapvergunning wil wel aan de herplantplicht voldoen, maar hij denkt hierbij aan lage struiken en niet aan bomen. De herplantplicht verplicht tot het planten van het liefst dezelfde boom of anders een gelijksoortige boom (qua volume en hoeveelheid groen).

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 juni.

Op de dag van de aanvraag heeft de gemeente de indiener van de kapaanvraag direct laten weten dat voor sparren in Bronckhorst geen kapvergunning nodig is.

Het betekent in dit geval wel fors verlies van groen als voor de sparren alleen lage struiken terug komen.