Categoriearchief: 1. Aanvraag

Kapaanvraag voor een veldesdoorn aan de Ruurloseweg in Vorden

Op 17 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een veldesdoorn op het adres Ruurloseweg 17 in Vorden.

De huidige eigenaar woont sinds 1,5 jaar op dit adres. Volgens de nieuwe bewoners is de esdoorn in het verleden niet onderhouden. Bovendien vinden ze dat de boom te dicht bij de buren staat. De esdoorn zit vol met zaadlobben, heeft veel dood hout en ondervindt last van de droogte. De boom staat ook erg scheef. Hij hangt met de takken in de dakgoot van de buren.

De diameter van de stam zou ongeveer 50 cm bedragen.

Volgens een boomdeskundige is snoeien nog goed mogelijk, maar hij vraagt zich af of de esdoorn hier goed doorheen komt.

De nieuwe bewoners willen ter compensatie van deze veldesdoorn één of twee bomen van formaat planten. Ze denken aan een amberboom en/of een sierpeer.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 september.

Kapaanvraag voor inlandse eik aan Dubbeltjesweg in Hoog-Keppel

Op 16 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het zij-erf van het pand Dubbeltjesweg 14 in Hoog-Keppel. De boom ondervindt last van zwammen aan de voet van de stam en is aan het afsterven.

De eigenaar wil op dezelfde plek een zwarte walnoot (Juglans Nigra) planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 september.

Kapaanvraag voor 7 beuken, 2 eiken, 2 esdoorns, een linde en een wilg langs N314 en N330

Op 9 september ontving de gemeente een aanvraag van de Provincie Gelderland voor een kapvergunning voor 7 groene beuken, 2 zomereiken, 2 Noordse esdoorns, een Hollandse linde en een schietwilg langs de provinciale wegen N314, N330 en N814. De conditie van deze bomen zou slecht zijn. De meeste bomen staan in de omgeving van Hummelo.

De diameter van de Noordse esdoorns, de zomereiken en de schietwilg bedraagt 30 tot 50 cm., die van de Hollands linden en van 5 beuken 20 tot 30 cm. Twee beuken hebben een diameter van 50 tot 100 cm.

De aanvraag rept niet over herplant.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 16 september.

 

Kapaanvraag voor 2 eiken aan Paardendorpseweg in Zelhem

Op 5 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken op het adres Paardendorpseweg 1 in Zelhem. Volgens de eigenaar zouden beide bomen te dicht op de woning staan (ruim 6 meter). Verderop in de kapaanvraag staat een andere reden genoemd: op de plek van de eiken wil men een groenwal of een heg maken als afscheiding voor de tuin.

De bewoners vinden de bomen te groot worden en zijn bang dat ze bij storm op de woning vallen.

Zij willen verderop in de  grote tuin fruitbomen en inheemse loofbomen planten. Ze hebben inmiddels 2 ginkgo’s en 4 bolcatalpa’s geplant. De laatste is een leuke boom voor een kleine binnentuin.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 september.

Kapaanvraag voor haagbeuk aan Hofstraat in Hengelo

Op 3 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een haagbeuk op het adres Hofstraat 18 in Hengelo.

Op de strook grond grenzend aan de tuin van de indiener van de kapaanvraag heeft de gemeente destijds een haagbeuk geplaatst. Deze boom liet de aanvrager eerder al snoeien, maar naar zijn mening wordt de haagbeuk weer “gevaarlijk groot”. Hij vreest voor het omwaaien van de boom bij noordwesterstorm. Dan zou die op zijn garage en een garageblok van de woningbouwvereniging kunnen vallen.

Hij huurt de grond voor een symbolisch bedrag van de gemeente en wenst niet aansprakelijk gesteld te worden voor de schade bij het omwaaien van de haagbeuk.

Ter compensatie wil hij bijvoorbeeld een hoogstamfruitboom planten in de groenstrook.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 september.

Kapaanvraag voor zomereik langs Varsseveldseweg in Halle

Op 27 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een zomereik aan de Varsseveldseweg in Halle. Hoewel het niet in de gegevens staat, moet het de provincie Gelderland zijn die de aanvraag indient. De (eventuele) kap hangt namelijk samen met een aanpassing van de provinciale weg tussen Zelhem en Varsseveld (N330) bij km-paal 16.620.

Over herplant ter compensatie rept de aanvrager niet.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 september.

 

Kapaanvraag voor kastanjeboom aan Dorpsstraat in Hummelo

Op 27 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardenkastanje in de achtertuin van Dorpsstraat 16 in Hummelo. Een reden voor de eventuele kap wordt niet genoemd. Wel staat de boom wat scheef.

Wel wil de eigenaar een nieuwe boom op ongeveer dezelfde plek planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 september.

Kapaanvraag voor een eik aan de Hengeloseweg in Zelhem

Op 25 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Hengeloseweg 6 in Zelhem. De boom staat op de erfafscheiding met de buurvrouw. Het gaat om een eik waarvan de stam zich op 1.70 meter in twee stammen splitst.

Beide bewoners zijn bang dat bij een storm de eik omvalt en dan terechtkomt op het gebouw van de HEMA en het huis van de buurvrouw.

De indiener van de kapaanvraag wil ter compensatie op dezelfde plek een krentenboompje planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 1 september.

 

Kapaanvraag voor 33 bomen voor nieuwe stal aan Broekweg in Wichmond

Op 28 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor diverse bomen op het adres Broekweg 5 in Wichmond vanwege nieuwbouw van een stal en de aanleg van een zogeheten sleufsilo.

Het blijkt te gaan om enerzijds een singel langs de bestaande kuilplaat. Hier staan nu 4 essen met een stamomtrek van 120 tot 165 cm en 11 zomereiken met een stamomtrek van 100 tot 165 cm. Op de tweede locatie staan nu 4 zomereiken met een stamomtrek van 120 tot 170 cm, 13 essen met een stamomtrek van 105 tot 185 cm en één berk met een stamomtrek van 165 cm.

De eigenaar gaat de stal “landschappelijk inpassen” volgens de
bestemmingsplanprocedure uit 2016.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 1 augustus.

Kapaanvraag voor eiken en beuken aan Greffelinkallee in Hummelo

Op 28 juli ontving de gemeente een aanvraag van Van Lanschot Nannega Naus rentmeesters BV voor een kapvergunning voor eiken en beuken aan de Greffelinkallee in Hummelo. Het betreft het vellen van de laanbeplanting. Aanleiding hiertoe vormt de teruglopende vitaliteit van de bomen en spontane takbreuk zoals die onlangs plaatsvond.

De eigenaar gaat in de laan nieuwe inlandse eiken planten.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 1 augustus.

De aanvraag zal niet door de gemeente behandeld worden, omdat deze bomen onder de Natuurbeschermingswet (de oude Boswet) vallen. Daarover gaat de provincie.