Categoriearchief: 1. Aanvraag

Kapaanvraag voor ‘dode’ beuk aan Stationsstraat in Zelhem

Op 7 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk voor het huis Stationsstraat 17 in Zelhem. De boom met een stamomtrek van ruim 3 meter zou dood zijn en volgens de bewoners van het huis een gevaar voor het verkeer en henzelf in de tuin vormen. Ze willen op de vrijkomende plek kleinere bomen planten. Aan de straatkant staan nu alleen forse bomen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 juli.

Onduidelijke kapaanvraag voor “een boom” aan Ruurloseweg in Hengelo

Op 2 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een “boom” op het achtererf van de woning Ruurloseweg 74 in Hengelo. In de aanvraag zelf gaat het om meerdere bomen. De soort wordt niet genoemd. Ook de reden is onduidelijk. Het zou gaan om het vervangen van een MSR-ruimte en het wijzigen van MS-kabels (?).

Over de gebruikelijke herplant staat in de kapaanvraag ook niets.

Deze aanvraag is gepubliceerd op 7 juli.

Kapaanvraag voor kastanjeboom aan Jan de Jagerlaan in Laag-Keppel

Op 30 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een tamme kastanje op het adres Jan de Jagerlaan 1 in Laag-Keppel. De bewoners van het huis vrezen dat de kastanjeboom bij een windhoos kan omvallen en daarmee de woning kan beschadigen. Ze willen de onderste meter van de stam laten staan.

Aan de stamvoet is de boom verrot.

De bewoners hebben nog niet nagedacht over herplant. Wel denken ze na over een nieuwe indeling van de tuin. Maar ze gingen er vanuit dat de boom nog wel vijf jaar zou kunnen
blijven staan.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 3 juli.

Kapaanvraag voor esdoorn aan Halseweg in Zelhem

Op 11 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een esdoorn op het adres Halseweg 10 in Zelhem. Het zou om een boom gaan die al eerder gekandelaberd is en uit negen stammen bestaat.

De drie achterburen zouden om de kap vragen.

Over de noodzakelijke herplant ter compensatie staat in de kapaanvraag niets.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 16 juni.

Oude leilinde aan Wichmondseweg in Baak wordt vervangen

Op 3 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een leilinde aan de Wichmondseweg 13 in Baak.

Het gaat om een hele oude leilinde die meer dan 80 jaar oud moet zijn. De boom is aan zijn einde gekomen.

Voor een leilinde is in de gemeente Bronckhorst geen kapvergunning vereist.

Omdat die vergunning niet verleend hoeft te worden, kan de gemeente ook niet een herplantplicht opleggen ter compensatie.

Maar de eigenaar gaat wel een nieuwe leilinde planten naast de nog gezonde leilindes.

Noodkap beuken aan Kostedeweg in Vorden

Op 12 mei zijn twee beuken gekapt door de gemeente aan de Kostedeweg ter hoogte van de Lieferinkweg. Van één beuk in een bosje met vooral naaldbomen was een plakoksel uitgescheurd. Deze boom heeft de beuk die ernaast stond hierdoor beschadigd. Ook die beuk is gekapt. De stamdiameter bedroeg bij beide bomen ongeveer 1,5 meter.

De gemeente gaat ter plekke twee nieuwe beuken planten.

De kapaanvraag is op 26 mei openbaar gemaakt.

Het (nood)kapbesluit is gepubliceerd op 29 mei.

 

Kapaanvraag voor aangetaste treurwilg aan Menninkweg in Hengelo

Op 28 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een treurwilg op het adres Menninkweg 5a in Hengelo. De treurwilg zou de watermerkziekte hebben (aldus een op afstand geconsulteerde bomenexpert). De boom liep dit voorjaar eerst nog uit en is nu in korte tijd helemaal kaal.

In de gemeente Bronckhorst is de treurwilg kapvergunningvrij.

Of deze boom de watermerkziekte heeft, is de vraag. Deze ziekte is niet typisch voor de treurwilg. Bovendien staan in de omgeving veel wilgen en die zijn alle nog vitaal en gezond. Ten slotte zorgt de watermerkziekte voor het langzaam afsterven van een boom. De bacterie vreet zich door de boom heen. Het plotseling afsterven van een boom past hier niet bij.

Deze boom staat in een aflopend talud van de weg op een zeer droge plek met dichte onderbegroeiing van laurierkers (Prunus laurocerasus), die ook veel water nodig heeft.

De kans is groot dat deze vrij jonge treurwilg het slachtoffer geworden is van de afgelopen twee droge en hete zomers en zijn veel te droge standplaats.

Geen kapvergunning nodig voor ginkgo aan Hoetinkhof in Vorden

Op 28 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een ‘boom’ op het adres Hoetinkhof 117 in Vorden. Het blijkt om een Ginkgo biloba te gaan.

De ginkgo kent een mannelijke en een vrouwelijke variant. De eerste stinkt niet, de tweede wel.

De bewoners hebben hinder van de geur van de besjes op hun oprit in het najaar. Die stinken naar poep. Zij hebben dus de vrouwelijke variant. Ze willen de boom om die reden kappen. De boom zelf is nog helemaal gezond.

Ze willen wel een nieuwe boom planten maar dan iets verder van het huis. De huidige ruime parkeerhaven naast het huis gaat namelijk verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt groen. De bewoners krijgen hier een deel van. Op die plek is straks meer ruimte voor een boom.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 april.

Op 10 april meldt de gemeente dat in Bronckhorst voor een ginkgo geen kapvergunning nodig is. Deze boomsoort komt niet voor in de lijst met kapvergunningplichtige bomen.

 

Kapaanvraag voor eikenlaan bij camping Jena bij Hummelo

Op 17 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 285 Amerikaanse eiken, 89 inlandse eiken en 10 essen op het terrein van camping Jena bij Hummelo. Voor het kappen van zo veel bomen in het buitengebied geldt de Wet natuurbescherming. Dit houdt in dat geen omgevingsvergunning van de gemeente Bronckhorst nodig is. Voor de gevraagde kapactiviteiten moet de eigenaar een melding indienen bij de Provincie Gelderland.

Het betreft het vellen van een laan (Engehuizen) waarvan de circa 100 jaar oude bomen aan het aftakelen zijn. De laan bestaat voornamelijk uit Amerikaanse eik, maar ook inlandse eik en es.

De eigenaar gaat de laan herplanten met inlandse eik.

De kapaanvraag is op 28 februari gepubliceerd én nogmaals op 20 maart.

Kapbesluit voor reeds gekapte lindeboom aan Halle-Nijmanweg in Halle

Op 18 maart publiceert de gemeente het kapbesluit voor een lindeboom op het adres Halle-Nijmanweg 36a in Halle. Deze boom blijkt reeds gekapt te zijn.

De aanvraag, die niet gepubliceerd is, is bij de gemeente op 23 januari binnengekomen.

Inmiddels zijn op het voorerf als compensatie twee struiken geplant: een meidoorn en pindakaasboom (Clerodendrum trichotorum).

De gemeente verleent de kapvergunning vanwege aantasting door de oesterzwam. Hierdoor ontstaat witrot in het kernhout. Dit vergroot de kans op stambreuk.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar een nieuwe loofboom plant (!).