Categoriearchief: 1. Aanvraag

Aanvraag voor kap van eik aan N314 in Baak

Op 22 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik langs de provinciale weg N314 ter hoogte van Baak: Zutphen-Emmerikseweg 139.

De eigenaar wil de eik kappen om een aantal redenen.

Allereerst hebben de bewoners afgelopen voorjaar last ondervinden van de eikenprocessierups in de boom. De eik staat  dicht op de woning. Hierdoor zijn ze bang dat de wortels leidingwerk danwel de fundering van de woning gaat aantasten, ook bij de buren. De boom heeft met zijn wortels de oprit opgehoogd. Door de droogte van afgelopen jaren en de verwachte droogte van de aankomende jaren vrezen ze dat de boom instabiel wordt en een grotere schade kan aanbrengen aan omliggende woningen dan wel de openbare weg.
Een ander probleem dat de bewoners met de eik hebben, is dat die eikels laat vallen op het dak en het dakraam. Tenslotte vinden ze dat de boom hinder veroorzaakt bij het in- en uitrijden
van de oprit. De boom blokkeert voor een groot gedeelte het zicht op de doorgaande weg.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 26 september.

Ter compensatie willen de bewoners wel een nieuwe boom (geen eik) elders op het perceel planten.

Aanvraag voor snoeien beeldbepalende tamme kastanje aan Zutphenseweg in Vorden

Op 22 september ontving de gemeente een aanvraag voor het fors snoeien van een tamme kastanje links van het pand Zutphenseweg 12 in Vorden. Deze volgens een boomdeskundige beeldbepalende boom is in opdracht van de nieuwe eigenaar bekeken en beoordeeld. Zijn advies luidde de kroon van de boom in te nemen om hem gezond en vitaal te houden. De tamme kastanje heeft veel dood hout in de kroon zitten.

De tamme kastanje (Castania sativia) is hol in de stam en heeft een holte aan de stamvoet met aan een oudere snoeiwond een zwamaantasting.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 26 september.

Kapaanvraag voor eik aan de Hertenweg in Hengelo

Op 21 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Hertenweg 1 in Hengelo. De “omvangrijke” eik staat vlakbij een garage (op circa 5 meter
afstand). Het gevaar bestaat volgens de bewoners dat bij harde wind takken afbreken en schade toebrengen.

De bewoners willen op het dak van de garage zonnepanelen plaatsen. De boom veroorzaakt schaduw op dit dak, waardoor het rendement van de zonnepanelen beperkt blijft.

Mocht de gemeente geen vergunning verlenen voor het kappen van de eik, dan vragen de bewoners toestemming voor het snoeien van de boom.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 25 september.

Geen kapvergunning nodig voor veldesdoorn aan Ruurloseweg in Vorden

Op 17 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een veldesdoorn op het adres Ruurloseweg 17 in Vorden.

De huidige eigenaar woont sinds 1,5 jaar op dit adres. Volgens de nieuwe bewoners is de esdoorn in het verleden niet onderhouden. Bovendien vinden ze dat de boom te dicht bij de buren staat. De esdoorn zit vol met zaadlobben, heeft veel dood hout en ondervindt last van de droogte. De boom staat ook erg scheef. Hij hangt met de takken in de dakgoot van de buren.

De diameter van de stam zou ongeveer 50 cm bedragen.

Volgens een boomdeskundige is snoeien nog goed mogelijk, maar hij vraagt zich af of de esdoorn hier goed doorheen komt.

De nieuwe bewoners willen ter compensatie van deze veldesdoorn één of twee bomen van formaat planten. Ze denken aan een amberboom en/of een sierpeer.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 september.

Op 25 september meldt de gemeente dat voor deze veldesdoorn geen kapvergunning nodig is.

Kapaanvraag voor inlandse eik aan Dubbeltjesweg in Hoog-Keppel

Op 16 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het zij-erf van het pand Dubbeltjesweg 14 in Hoog-Keppel. De boom ondervindt last van zwammen aan de voet van de stam en is aan het afsterven.

De eigenaar wil op dezelfde plek een zwarte walnoot (Juglans Nigra) planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 september.

Kapaanvraag voor 7 beuken, 2 eiken, 2 esdoorns, een linde en een wilg langs N314 en N330

Op 9 september ontving de gemeente een aanvraag van de Provincie Gelderland voor een kapvergunning voor 7 groene beuken, 2 zomereiken, 2 Noordse esdoorns, een Hollandse linde en een schietwilg langs de provinciale wegen N314, N330 en N814. De conditie van deze bomen zou slecht zijn. De meeste bomen staan in de omgeving van Hummelo.

De diameter van de Noordse esdoorns, de zomereiken en de schietwilg bedraagt 30 tot 50 cm., die van de Hollands linden en van 5 beuken 20 tot 30 cm. Twee beuken hebben een diameter van 50 tot 100 cm.

De aanvraag rept niet over herplant.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 16 september.

 

Kapaanvraag voor 2 eiken aan Paardendorpseweg in Zelhem

Op 5 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken op het adres Paardendorpseweg 1 in Zelhem. Volgens de eigenaar zouden beide bomen te dicht op de woning staan (ruim 6 meter). Verderop in de kapaanvraag staat een andere reden genoemd: op de plek van de eiken wil men een groenwal of een heg maken als afscheiding voor de tuin.

De bewoners vinden de bomen te groot worden en zijn bang dat ze bij storm op de woning vallen.

Zij willen verderop in de  grote tuin fruitbomen en inheemse loofbomen planten. Ze hebben inmiddels 2 ginkgo’s en 4 bolcatalpa’s geplant. De laatste is een leuke boom voor een kleine binnentuin.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 september.

Kapaanvraag voor haagbeuk aan Hofstraat in Hengelo

Op 3 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een haagbeuk op het adres Hofstraat 18 in Hengelo.

Op de strook grond grenzend aan de tuin van de indiener van de kapaanvraag heeft de gemeente destijds een haagbeuk geplaatst. Deze boom liet de aanvrager eerder al snoeien, maar naar zijn mening wordt de haagbeuk weer “gevaarlijk groot”. Hij vreest voor het omwaaien van de boom bij noordwesterstorm. Dan zou die op zijn garage en een garageblok van de woningbouwvereniging kunnen vallen.

Hij huurt de grond voor een symbolisch bedrag van de gemeente en wenst niet aansprakelijk gesteld te worden voor de schade bij het omwaaien van de haagbeuk.

Ter compensatie wil hij bijvoorbeeld een hoogstamfruitboom planten in de groenstrook.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 september.

Kapaanvraag voor zomereik langs Varsseveldseweg in Halle

Op 27 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een zomereik aan de Varsseveldseweg in Halle. Hoewel het niet in de gegevens staat, moet het de provincie Gelderland zijn die de aanvraag indient. De (eventuele) kap hangt namelijk samen met een aanpassing van de provinciale weg tussen Zelhem en Varsseveld (N330) bij km-paal 16.620.

Over herplant ter compensatie rept de aanvrager niet.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 september.

 

Kapaanvraag voor kastanjeboom aan Dorpsstraat in Hummelo

Op 27 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardenkastanje in de achtertuin van Dorpsstraat 16 in Hummelo. Een reden voor de eventuele kap wordt niet genoemd. Wel staat de boom wat scheef.

Wel wil de eigenaar een nieuwe boom op ongeveer dezelfde plek planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 september.