Categorie archief: 1. Aanvraag

Kapaanvraag voor notenboom aan Stephanotisweg in Zelhem

Op 3 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom aan de Stephanotisweg 1 in Zelhem. De reden voor de aanvraag is “overlast van het blad en de noten” bij de al wat oudere buren. De eigenaar vermoedt dat de notenboom op vijf meter hoogte aan het rotten is. Hij wil ter compensatie een nieuwe notenboom planten, maar dan verder van de erfgrens af.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 december.

Onduidelijke kapaanvraag voor kastanjeboom aan Tulnersweg in Halle

Op 21 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Tulnersweg 4 in Halle. De tamme kastanje staat dicht bij de woning en twee schuren. Wat er met de boom aan de hand is, is onduidelijk. De aanvraag noemt geen reden. Ook is niet duidelijk wie de kapaanvraag ingediend heeft.

Uit de summer ingevulde papieren blijkt alleen dat de indiener geen herplant voorstaat.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 28 november.

Kapaanvraag voor een beuk aan de Wichmondseweg in Baak

Op 19 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk aan de Wichmondseweg 19 in Baak. De boom staat langs de kant van de Vordenseweg en is dood. Ernaast staat een kleine beuk die nu niet goed kan groeien. Na het verwijderen van de dode beuk zal deze boom de plaats innemen van de oude boom.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 november.

Op 30 november meldt de gemeente dat voor deze beuk geen kapvergunning nodig is.

Noodkap treurbeuk bij De Wehme in Vorden

Op 1 november ontving de gemeente een aanvraag voor een (nood)kapvergunning voor een treurbeuk die in de groenstrook staat tussen de parkeerplaats en bungalows achter De Wehme in Vorden. Aan de stam zit reuzenzwam.

Ter compensatie komt er een nieuwe treurbeuk of een tamme kastanje op ongeveer dezelfde plek.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 8 november.

Gemeente wil vrijwel alle bomen op terrein oude Schildersoordschool in Zelhem kappen

Volgens de gemeente is het niet mogelijk om de bomen op het terrein van de voormalige Schildersoordschool in Zelhem te behouden. Dit werd al na enkele weken eind vorig jaar duidelijk. Op 6 november is toen met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst overleg gevoerd over welke bomen behouden zouden moeten blijven. Met name aan de zijde van de huidige school mag niet gebouwd worden vanwege geluidsnormen. Daar staan ook de meest interessante bomen.

Op het terrein komen 14 woningen voor jongeren. Voor hen moeten ook 35 parkeerplaatsen ingeruimd worden op het perceel conform de parkeernorm van 2,5 voor nieuwbouwwoningen  in de gemeente Bronckhorst. Dus voor ieder huis 2,5 parkeerplaats (!)

Drie haagbeuken op het terrein van de voormalige Schildersoordschool in Zelhem (foto: Gerlinde Bulten).

Vrijwl alle bomen op het terrein zouden moeten wijken voor huizen en een parkeerterrein, ook deze gezonde zilverlinde  (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder

Kapaanvraag voor linde bij Aviko in Steenderen

Op 24 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een linde op het adres Dr. Alfons Ariënsstraat 31 in Steenderen. Dat is de voormalige doorgaande weg, die sinds enkele jaren door de gemeente overgedragen is aan Aviko. De linde zou moeten verdwijnen vanwege de toenemende – deels computergestuurd – verkeer op het bedrijfsterrein. Ook voor de doorgang van vrachtverkeer vanuit de parkeerplaats naar het bestaande
fabrieksterrein vormt de linde een “barricade”.

Aviko wil ter compensatie twee nieuwe lindes planten op eigen terrein, ter hoogte van het zogeheten trainingsstation.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 30 oktober.

Op 24 oktober is de kapaanvraag ook ingediend bij de provincie Gelderland. Die zal hem nu beoordelen.

Kap es nabij Heerlerweg in Vierakker

Op 16 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een es nabij de Heerlerweg in Vierakker. Het vrijwel lege aanvraagformulier rept alleen over de vermeende noodzaak tot kap vanwege de aanwezigheid van een hoogspanningsmast.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 19 oktober.

Op 8 november meldt de gemeente dat voor deze boom geen kapvergunning nodig is.

Forse snoei beukenhaag aan het Eelmerink in Vorden

Op 9 oktober ontving de gemeente een aanvraag om zes beukenhagen van 20 jaar oud op de hoek van het Eelmerink en de Strodijk in Vorden te mogen snoeien. De hagen hangen over de gemeentelijke weg. Men wil de beukenhagen terugsnoeien tot twee meter hoogte.

Deze aanvraag is opoenbaar gemaakt op 16 oktober.

Tijdens de behandeling van de aanvraag bleek dat voor dit snoeiwerk geen kapvergunning nodig is.

Provincie moet kapaanvraag voor den en 3 eiken aan Het Ni-je in Vorden beoordelen

Op 16 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een den en drie eiken aan Het Ni-je 4 in Vorden. De eiken zijn beschadigd. De eigenaar wil de oorspronkelijke laan herstellen door de andere eiken meer ruimte te geven. Hij wil dus geen bomen herplanten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 juli.

Vier dagen eerder, op 16 juli, constateert de gemeente al dat geen vergunning nodig is voor het kappen van de den en de drie eiken. Deze bomen vallen namelijk onder de bevoegdheid van de Natuurbeschermingswet (voorheen de Boswet). Vandaar dat de kapaanvraag niet bij de gemeente maar bij de provincie Gelderland moet worden ingediend.

Deze constatering wordt openbaar gemaakt op 9 augustus.