Categorie archief: 1. Aanvraag

Kapaanvraag voor 3 bomen aan Ruurloseweg in Hengelo

Op 15 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een drietal bomen op het adres Ruurloseweg 26 in Hengelo: een linde, een esdoorn en een acacia. In de huidige landschapstuin staan enkele monumentale bomen. Het huis zelf is ook een monument.

Door achterstallig onderhoud is het nodig veel snoeiwerk te verrichten en wat lucht en licht in de tuin te brengen.

De eigenaar gaat herplanten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 april.

 

Kapaanvraag voor 3 populieren aan Hoogstraat in Toldijk

Op 9 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie populieren op het adres Hoogstraat 28a in Toldijk.  Op die plek gaat men de aanwezige opstallen slopen en een woning bouwen. De drie populieren zouden in de weg staan.

De indiener van de kapaanvraag maakt niet duidelijk of hij bomen gaat herplanten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 13 april.

 

Kap scheef gewaaide boom aan Wilhelminalaan in Vorden

Op 22 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een boom (de soort wordt niet genoemd) bij Wilhelminalaan 16 in Vorden. Die boom is door de storm op 18 januari scheef komen te staan en trekt nu met de wortels de bestrating in de berging van het huis omhoog. De bewoners vrezen dat meer schade gaat ontstaan als de boom niet weggehaald wordt.

Over herplant staat niets in de summier ingevulde kapaanvraag, die op 26 januari openbaar gemaakt is.

Op 9 februari meldt de gemeente dat voor deze boom geen kapvergunning nodig is.

 

Kapaanvraag voor eik die nieuwe zonnepanelen kan hinderen

Op 23 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Oude Varsselseweg 10 in Hengelo. Het betreft een eik die schuin boven een schuur hangt. De bewoners willen op die schuur zonnepanelen aanbrengen. Om te voorkomen dat die panelen geen maximum rendement kunnen opleveren, zou de eik gekapt moeten worden. Ook zijn ze bang dat de boom ooit nog eens omvalt op de schuur.

De bewoners willen wel ter compensatie twee nieuwe eiken planten, elders op het perceel.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 januari.

Crossclub trekt aanvraag kap 3 grove dennen aan Rijksweg Hummelo in

Op 14 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie grove dennen op het adres Rijksweg 111 in Hummelo, langs het motorcrosscircuit. De Tour- en Crossclub Doetinchem wil het circuit breder maken.

Eén van de dennen heeft een afgebroken kruin welke nog in de boom hangt.

Ter compensatie wil de crossclub elders op het eigen terrein, langs de waterplas, een aantal inlandse bomen planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 januari.

Op 25 januari meldt de gemeente dat voordat zij een besluit kon nemen, de aanvraag door de crossclub ingetrokken is. Er zal daarom geen besluit worden genomen over de ingediende aanvraag.

 

 

Kapvergunning voor wilg aan de Laarstraat in Hummelo?

Op 21 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een wilg aan de Laarstraat 7 in Hummelo. De boom zou ziek zijn. De eigenaar wil geen herplant.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 november.

Op 27 december besluit de gemeente deze aanvraag “buiten behandeling te laten”. Wat dit inhoudt, wordt niet duidelijk.

De melding is openbaar gemaakt op 6 januari.