Categorie archief: 1. Aanvraag

Kapaanvraag voor 6 eiken aan Molenweg in Drempt

Op 19 augustus is een aanvraag ingediend voor 6 inlandse eiken aan de Molenweg in Drempt. Jaarlijks verdwijnen één of meerdere bomen om onduidelijke redenen. De bewoners vinden de bomen te groot.

In overleg met alle bewoners stelde de gemeente een plan op om de boomstructuur in de straat weer te gaan herstellen. Dit houdt in dat er 11 nieuwe inlandse eiken geplant gaan worden.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 augustus.

Kapaanvraag voor 2 esdoorns aan Doetinchemseweg in Zelhem

Op 15 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee esdoorns op het adres Doetinchemseweg 73 in Zelhem. Als redenen voert de eigenaar aan dat de singel waar de esdoorns deel van uitmaken, uit zijn verband raakt, dat de achterbuurman klaagt over schaduw van de bomen en dat twee paarden gestorven zouden zijn aan vergiftiging.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 juni.

Op 16 augustus maakt de gemeente bekend dat de termijn waarop ze een besluit neemt, met 6 weken wordt verlengd. Door de beslistermijn te verlengen probeert ze de kans te vergroten dat een positief besluit op de aanvraag wordt genomen.

 

Provincie moet kapaanvraag voor den en 3 eiken aan Het Ni-je in Vorden beoordelen

Op 16 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een den en drie eiken aan Het Ni-je 4 in Vorden. De eiken zijn beschadigd. De eigenaar wil de oorspronkelijke laan herstellen door de andere eiken meer ruimte te geven. Hij wil dus geen bomen herplanten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 juli.

Vier dagen eerder, op 16 juli, constateert de gemeente al dat geen vergunning nodig is voor het kappen van de den en de drie eiken. Deze bomen vallen namelijk onder de bevoegdheid van de Natuurbeschermingswet (voorheen de Boswet). Vandaar dat de kapaanvraag niet bij de gemeente maar bij de provincie Gelderland moet worden ingediend.

Deze constatering wordt openbaar gemaakt op 9 augustus.

Kapaanvraag voor zieke kastanjeboom aan Heidenhoekweg in Zelhem

Op 2 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Heidenhoekweg 7 in Zelhem. De boom lijdt aan de kastanjebloederziekte. Het is een locatie met veel hoge verschillende bomen. Volgens de indiener van de kapaanvraag hoeft daarom geen nieuwe boom geplant te worden ter compensatie.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 augustus.

Geen kapvergunning nodig voor 3 eiken aan Kapelweg in Vorden

Op 5 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie eiken op het achtererf van Kapelweg 10a in Vorden. Deze eiken hebben volgens de eigenaar regelmatig last van de processierups. “Gezien onze eigen veiligheid (heb COPD en wordt er benauwd van) en van ons vee (koeien en pony’s) willen wij deze dit jaar ruimen/kappen”.

Op dezelfde plek wil de eigenaar één beuk herplanten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 11 juli.

Op 5 juli al besluit de gemeente dat voor deze drie eiken gene kapvergunning nodig is.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 3 augustus. Hiertegen kan nog tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

Kandelaberen van haagbeuk aan De Boonk in Vorden

Op 17 juli ontving de gemeente een aanvraag voor het mogen kandelaberen van een haagbeuk op het adres De Boonk 15 in Vorden. Volgens de eigenaar is het zeker niet de bedoeling om de boom te kappen. De haagbeuk is al eerder gekandelaberd toen hij nog eigendom van de gemeente was. De bomen zijn beeldbepalend. De boom een paar meter verderop is nog wel eigendom van de gemeente en deze is de afgelopen winter gekandelaberd. Uit de bomen vallen wel veel takken.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 25 juli.

Op 6 augustus geeft de gemeente toestemming tot het kandelaberen van de haagbeuk.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 augustus.

 

 

Geen kapvergunning nodig voor beuk aan Zelhemseweg in Hummelo

De gemeente meldt op 19 juli dat ze op 11 juli besloten heeft dat geen vergunning nodig is voor het kappen van een beuk nabij het pand Zelhemseweg 19 in Hummelo. “De beuk maakt namelijk deel uit van een bomenrij waarin meer dan 20 bomen staan”.

Tegen dit besluit kan bezwaar aangetekend worden. De bezwaartermijn duurt zes weken en begon op 18 juli.

De kapaanvraag is niet gepubliceerd.