Categorie archief: Zelhem

Kapaanvraag voor eik aan Salviaweg in Zelhem

Op 4 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik in de achtertuin van het pand Salviaweg 12 in Zelhem. De bewoners ondervinden al vijf jaar last van de eikenprocessierups in deze eik. Ze zijn de kosten beu en willen in de zomer graag genieten van de tuin en de bomen. Ze willen daarom graag een nieuwe boom (een sierkers) planten, mede voor de schaduw.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 juni.

 

Kapvergunning voor eik aan Aaltenseweg in Zelhem

Op 30 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Aaltenseweg 11 in Zelhem, vlakbij een sloot die eigendom is van het waterschap. De eik is volgens de eigenaar aangetast door zwammen en staat in de verdrukking van enkele andere bomen. Hij wil daarom op die plek geen nieuwe boom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 mei.

Op 13 mei besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de gemeentelijke beoordeling blijkt dat de eik inderdaad niet vitaal meer is en in een slechte conditie verkeert. De zomereik heeft een vergaande aantasting van de honingzwam die de boom al behoorlijk heeft aangetast. Gesteltakken in de kroon breken af en de bast laat rondom de boom los of is al weg.

Aan de kapvergunning zit wel de voorwaarde vast dat ter compensatie een nieuwe boom geplant moet worden op het perceel en wel een linde, beuk of esdoorn.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 17 mei.

Kapvergunning voor walnotenboom aan Eckhorsterstraat in Zelhem

Op 12 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een walnotenboom op het adres Eckhorsterstraat 3 in Zelhem. De boom, die op vijf meter afstand van het huis staat, is aangetast door zwammen. De bewoners vrezen dat de notenboom zou kunnen omwaaien.

Die vrees blijkt ongegrond. Spoedig kappen is niet nodig. Wel heeft de notenboom geen lange toekomst meer vanwege de zwammen.

De eigenaar wil geen nieuwe boom planten ter compensatie.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 16 maart.

Op 15 april besluit de gemeente de kapvergunning toch te verlenen. De zwamaantasting in de stamvoet loopt namelijk door tot op één meter hoogte. De boom is hierdoor gevoelig voor windworp geworden.

De gemeente legt WEL een herplantplicht op, zijnde een walnotenboom, een linde of een beuk.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 18 april.

Bijna 300 leerlingen actief op Boomfeestdag

Bijna 300 leerlingen van tien verschillende scholen in Bronckhorst hebben op woensdag 13 maart op zeven locaties bomen en struiken geplant. De schoolterreinen van ’t Loo in Zelhem en de Rozengaardsweide in Hengelo zijn weer iets groener gemaakt evenals vijf andere plekken in de gemeente (in het buitengebied van Hengelo in de buurt van ’t Kervel, een voormalig maïsveld bij Keijenborg, bij Bronkhorst, het golfterrein van Hoog-Keppel en het parkeerterrein van Halmac in Wolfersveen.

Tussen Zelhem en Keijenborg plantten zo’n 63 leerlingen meidoorns, mispels en hondsrozen plus een aantal eiken en lindes op een voormalig landbouwperceel (foto: Gerlinde Bulten).

Vlakbij Het Kervel in het buitengebied ten westen van Hengelo trotseerden leerlingen uit Toldijk en Hengelo het winderige en af en toe natte weer om een aardappelveld om te zetten in een terrein met lijsterbessen en heel veel struiken, onder andere kardinaalsmuts (foto: Gerlinde Bulten).

In de buurt van de Onderstraat in Bronkhorst werden honderden struiken geplant (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder

Liander wil af van boom bij gasstation aan Kuiperstraat in Halle

Op 26 februari ontving de gemeente een aanvraag van Liander voor een kapvergunning voor een boom aan de Kuiperstraat (tussen Halle en Zelhem), “vermoedelijk een beuk of een populier”. De boom staat in een bosje dat voor Liander in de weg staat voor de verwijdering van een gasstation. Het bedrijf wil niets terugplanten ter compensatie. Liander doet dat in de Bronckhorst de laatste jaren nergens.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 maart.

Op 30 maart laat de gemeente weten dat voor de betreffende boom geen kapvergunning nodig is, omdat deze nog te klein is.

 

Toch kapvergunning voor eik aan Neuzendijk in Zelhem

Op 4 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik nabij Neuzendijk 7a in Zelhem. De boom staat zo ongeveer op de erfgrens en groeit erg scheef. Een beuk ernaast komt in de verdrukking. De eigenaar wil twee nieuwe eiken planten verder van de erfgrens af.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 februari.

Op 6 februari is nogmaals dezelfde aanvraag ingediend.

Op 15 februari meldt de gemeente dat de kapaanvraag is ingetrokken.

Op 25 februari besluit de gemeente echter alsnog tot het verlenen van een kapvergunning (!).

De argumentatie is nu als volgt: de eik bestaat uit drie grote gesteltakken die samen de kroon vormen. Naast de eik staat een beuk. Beide bomen zijn samen opgegroeid, waardoor de eik naar het licht toe is gegroeid en nu scheef staat. Er heeft zich een forse ééneenzijdige kroon gevormd. De grootste gesteltak die richting de woning gaat, is als plakoksel in de stam vergroeid en begint te werken waardoor een verhoogde kans op het uitscheuren bestaat. Wanneer de eik weg is, kan de beuk – die blijft staan – verder uitgroeien.

Aan de kapvergunning koppelt de gemeente een herplantplicht voor drie beuken!

Dit besluit is openbaar gemaakt op 1 maart.

Kapvergunning voor inlandse eik aan Hummeloseweg in Zelhem

Op 25 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een inlandse eik op het adres Hummeloseweg 16 in Zelhem (het kantoorpand van de Architektengroep Gelderland).

Volgens de eigenaar en de hovenier die erbij gehaald is, zou de eik preventief moeten worden gekapt omdat hij niet zo vitaal meer is.

De eigenaar wil geen herbeplanting. Volgens de hovenier kan zo meer ruimte ontstaan voor de andere aanwezige volwassen bomen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 31 januari.

Op 19 februari besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente takelt de boom langzaam af. De eik maakt deel uit van een rij van vier bomen. Als de eik wordt verwijderd, blijven twee rode beuken over met daartussenin een zomereik. De gemeente verlangt wel de aanplant van een nieuwe boom (een loofboom).

De gemeente koppelt in dit geval dus wel een herplantplicht aan de verleende kapvergunning. 

Dit besluit is openbaar gemaakt op 26 februari.

Kapvergunning voor eik aan Eckhorsterstraat in Zelhem

Op 8 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Eckhorsterstraat 9 in Zelhem. De boom verloor een jaar geleden tijdens een storm twee flinke takken die schade toebrachten aan een ijzeren poort.

De indiener van de kapaanvraag is vorig jaar eigenaar geworden van het perceel.  Hij liet een boomdeskundige naar de eik kijken. Volgens deze expert is de staat van de boom slecht. Omdat de eik aan een openbare weg staat, zou hij een gevaar kunnen opleveren voor het verkeer.

Ter compensatie gaat de eigenaar een nieuwe eik of beuk planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 januari.

Op 11 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Door de storm van vorig jaar januari zijn twee behoorlijke gesteltakken afgebroken, waardoor éénderde van de kroon is verdwenen. Vanaf de wegzijde gezien zit links een grote gesteltak die verwijderd zal moeten worden, omdat door verkeerd snoeien het kernhout van de tak en de stam is gaan rotten. Om afscheuren van die tak te voorkomen, zal deze moeten worden verwijderd waardoor een halve kroon overblijft.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar een beuk of zomereik plant ter compensatie. De gemeente geeft gezien de locatie de voorkeur aan de zomereik.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 15 februari.

Kapvergunning voor drie Amerikaanse eiken aan Nijmansedijk in Zelhem

Op 6 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie Amerikaanse eiken aan de Nijmansedijk ter hoogte van het adres Priesterinkdijk 4a in Zelhem.

Vorige zomer heeft de eigenaar contact gezocht met Vereniging Bomenbelang. Toen bleek dat voor een evenwichtige verdeling in de bomenlaan en de verdere ontwikkeling van de individuele bomen het wenselijk is om drie Amerikaanse eiken te kappen. De indiener van de kapaanvraag woont sinds maart 2018 op het genoemde adres en is daarmee ook eigenaar geworden van een deel van de eiken langs de openbare weg. Deze zijn inmiddels deels gesnoeid.

De nieuwe eigenaar plantte afgelopen half jaar zo’n 200 jonge bomen en struiken op zijn perceel. Hij wil nog meer bomen gaan planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 januari.

Op 28 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Aan de vergunning koppelt de gemeente wel de voorwaarde dat de eigenaar voor de drie te kappen eiken drie nieuwe eiken plant ergens op zijn perceel.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 2 februari.

Jaarlijkse vellijst telt 96 bomen

De gemeente heeft op 9 november de jaarlijkse vellijst van dode en zieke bomen ingediend. Deze telt dit jaar 96 bomen, verspreid over het hele grondgebied van Bronckhorst.

Op 6 december besluit de gemeente voor alle 96 bomen een kapvergunning te verlenen. Jaarlijks worden de bomen langs de openbare wegen in de kernen en het buitengebied van gemeente Bronckhorst geïnspecteerd. Dode bomen en bomen die gevaar op kunnen leveren, komen op de vellijst. Alle 96 bomen zijn gemerkt met groen/gele verf.

Volgens de gemeente betreft het ook vaak dunning.

Voor alle bomen komt een nieuwe boom terug, bij voorkeur op dezelfde plek.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december.