Categorie archief: Zelhem

Bomen op terrein Schildersoordschool in Zelhem gekapt

In de laatste week van maart zijn op een eik na alle bomen op het terrein van de voormalige Schildersoordschool in Zelhem gekapt: drie haagbeuken, een zilverlinde, 4 lijsterbessen, een kastanje, een catalpa en een berk.

Op het terrein komen 14 woningen voor jongeren. Voor hen moeten ook 35 parkeerplaatsen ingeruimd worden op het perceel, conform de parkeernorm van 2,4 voor nieuwbouwwoningen in de gemeente Bronckhorst. Voor ieder huis moeten dus 2,4 parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Landelijk is dit 1 tot 1.8.

Vrijwel alle bomen op het terrein moeten wijken voor huizen en een parkeerterrein, ook deze gezonde zilverlinde  (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder

Dubbele rij eiken langs N330 bij Zelhem definitief gespaard

Provincie Gelderland gaat de dubbele rij eiken langs de N330 ten zuiden van Zelhem richting Halle niet kappen. Daartoe was vorig jaar al een voorstel ingediend, maar het is nu zeker. De provincie heeft dit besloten na overleg met de gemeente Bronckhorst. De snelheid op dit deel van de provinciale weg wordt namelijk over niet al te lange termijn teruggebracht van 80 naar 60 km. Het oorspronkelijke plan omvatte de kap van twee van de drie rijen eiken, in totaal 159 volwassen bomen die vrijwel allemaal gezond en vitaal zijn.

De (Amerikaanse) eiken langs de N330 ten zuiden van Zelhem. Beide rijen bomen direct langs de weg blijven staan, omdat de toegestane snelheid op dit deel teruggebracht wordt van 80 naar 60 km (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder

Kapvergunning voor 21 bomen langs provinciale wegen

Op 18 maart publiceert de gemeente een kapvergunning die zij op 12 februari verleende (!) voor in totaal 21 bomen langs de N316 (Vorden-Doetinchem, 5 bomen), N317 (Doesburg-Doetinchem, 5 bomen) en N330 (Hummelo-Zelhem-Varsseveld, 11 bomen). De bomen zijn dood of ziek door aantasting van zwammen en vormen daarmee een gevaar voor het wegverkeer.

Niet voor alle bomen komt een nieuwe boom terug. De herplant bestaat uit in totaal 13 bomen.

Kapvergunning voor 9 bomen langs provinciale wegen

De gemeente Bronckhorst publiceert op 15 maart een kapaanvraag voor in totaal negen bomen langs provinciale wegen (!). Het betreft  3 zomereiken, 2 rode beuken, 3 Japanse lorken (larix) en één Amerikaanse eik. Ze staan langs de N 315 (de weg tussen Ruurlo en Doetinchem), de N 319 (de weg tussen Warnsveld en Ruurlo via Vorden) en de N 330 (de weg tussen Hummelo en Varsseveld via Zelhem).

Waarom deze bomen gekapt moeten worden, is niet duidelijk. De kapaanvraag noemt geen reden. Voor alle negen bomen komt een nieuwe boom terug.

De kapaanvraag is op 31 januari bij de gemeente binnengekomen.

Op 11 februari (!) besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit is op 18 maart (!) openbaar gemaakt.

De negen bomen blijken dood te zijn of aangetast door zwammen. Hierdoor bestaat een kans dat grote takken afbreken of dat de stam breekt of dat de gehele boom omwaait bij rukwinden. Aangezien de bomen direct langs de provinciale wegen staan, is kap en het herplanten van levensvatbare bomen op ongeveer dezelfde plek volgens de gemeente de beste oplossing.

Het kapbesluit rept over de herplant van 7 bomen; op twee plekken komt dus geen boom terug. Waar dat is, blijkt niet uit de gegevens. Ook de boomsoort wordt niet genoemd.

Kapvergunning voor 2 eiken aan Pluimersdijk in Zelhem

Op 26 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken op het adres Pluimersdijk 13a in Zelhem. De bomen zijn “te groot geworden en staan nu te dicht naast een schuur”. Andere eiken ernaast hebben hierdoor te weinig ruimte. De eigenaar wil op
meer afstand van de schuur (achter een sloot) twee kleiner blijvende bomen (knotwilgen) planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 4 maart.

Twee dagen daarvoor, op 2 maart, is de kapvergunning reeds afgegeven door de gemeente. De twee eiken blijken op ruime afstand van de schuur te staan. Wel zijn ze aan de schaduwzijde van een groepje bomen geplant, waardoor de eiken nu uit een lange stam met een kleine éénzijdige kroon bestaan. Verder zitten in beide bomen meerdere plakoksels die op den duur eventueel kunnen uitscheuren. Als deze twee eiken gekapt worden, krijgen de overgebleven bomen meer ruimte.

De gemeente verlangt wel dat de eigenaar binnen een jaar ter compensatie twee loofbomen plant elders op zijn perceel.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 7 maart.

Kapvergunning voor 3 eiken aan Wassinkbrinkweg in Zelhem

Op 24 februari heeft de gemeente een kapvergunning verstrekt voor 3 eiken op het achtererf van Wassinkbrinkweg 7a in Zelhem. De kapaanvraag zelf is op 16 februari gepubliceerd.

Uit de gegevens blijkt niet wat de reden is voor de kapaanvraag. Wel willen de bewoners in plaats van de eiken 4 lindebomen planten met daartussenin hazelaars, krentenboompjes en Gelderse roos. Hierdoor ontstaat een nieuwe windsingel.

Volgens de gemeente laat de gezondheid van de bestaande houtopstand te wensen over. Twee eiken groeien slecht en één eik sterft af.

De eerste eik gezien van af de woning takelt af. Dit is nog een jonge boom. Waarschijnlijk is de groeiplaats slecht. De andere twee eiken zijn gezond maar hebben gebreken.  In één van de bomen zitten meerdere plakoksels die uit kunnen scheuren. De andere eik is scheef naar het licht toe gegroeid en heeft een éénzijdige kroon gevormd. Doordat de kroon aan één zijde steeds groter en zwaarder wordt, bestaat een verhoogde kans op windworp.

De gemeente staat toe dat de drie eiken gekapt worden op voorwaarde dat de eigenaar vier nieuwe toekomstbestendige lindebomen plant die gezien de locatie de potentie hebben om uit te kunnen groeien tot markante bomen.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 28 februari.

Kapvergunning voor kastanjeboom aan Kolkstuikweg in Zelhem

Op 4 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een tamme kastanje op het erf van Kolkstuikweg 3a in Zelhem. Wat er met de boom aan de hand is, blijft onduidelijk.

De eigenaar wil op dezelfde plek een nieuwe boom planten maar dan één “zonder
prikkels”.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 9 januari.

Op 27 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de bomenschouw door de gemeente bleek dat de kastanjeboom op drie meter hoogte een spechtengat heeft. Boven en onder dat gat bevinden zich over een afstand van ongeveer twee meter meerdere kleine spechtengaten. Men kan er van uitgaan dat de stam daardoor behoorlijk aan het rotten is en gedeeltelijk hol zal zijn. Hierdoor bestaat een verhoogde kans op stambreuk bij harde wind of storm. De kastanjeboom kan in dat geval op het woonhuis vallen.

De eigenaar krijgt de kapvergunning alleen op voorwaarde dat hij binnen een jaar een nieuwe loofboom plant.

Het besluit is openbaar gemaakt op 1 februari.

Kapvergunning voor lindeboom aan Priesterinkdijk in Zelhem

Op 19 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een lindeboom aan de Priesterinkdijk 2 in Zelhem.

Volgens de eigenaar is de boom aan de binnenkant aan het rotten. Mocht de boom omwaaien, dan valt hij waarschijnlijk op de kapschuur. De lindeboom staat tussen de woning en de kapschuur.

Het gaat om een linde met een omtrek van 260 cm op 1.30 meter boven maaiveld.

De eigenaar wil ter compensatie geen nieuwe boom planten. Als reden noemt de eigenaar dat de lindeboom tussen twee kastanjebomen staat.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 januari.

Op 28 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de bomenschouw door de gemeente bleek dat de lindeboom flink aangetast is door de korsthoutskoolzwam. Dit is een agressieve parasitaire schimmel die het kernhout en de hoofdwortels aantast. Bij de lindeboom is het kernhout al volledig tot op vier meter hoogte verrot. Men kan er van uitgaan dat de hoofdwortels ook ernstig zijn aangetast. Hierdoor wordt de boom gevoelig voor zowel windworp en/of stambreuk. Als dit gebeurt, zal de boom op de kapschuur vallen.

De kapvergunning wordt verleend op voorwaarde dat de eigenaar van het perceel binnen een jaar wel degelijk een nieuwe loofboom plant.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 1 februari.

Dunning bosje aan Petersdijk in Zelhem

Op 7 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor het dunnen van een bosje op het adres Petersdijk 4 in Zelhem. Daaraan is al enige tijd geen onderhoud gepleegd. Enkele bomen zouden dood gegaan zijn door de droogte van de afgelopen twee jaar en de letterzetter, een kevertje dat met name sparren aanvalt.

Het bosje achter het huis bestaat uit Douglassparren, eiken, berken en dennen.

De eigenaar wil de kleine en gezonde bomen laten staan maar alle dode en scheef gegroeide bomen kappen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 11 januari.

Op 21 januari laat de gemeente weten dat voor deze dunning van een bosje geen kapvergunning nodig is.

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Het Loo in Zelhem

Op 11 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik op het adres Het Loo 2 in Zelhem, op de hoek met de Toonkweg. De boom zou ongeveer 70 jaar oud zijn. De eik is niet ziek maar bevat wel veel dood hout. Of de boom onlangs nog gesnoeid is, is onduidelijk.

De aanvrager reageert niet op de vraag of hij een nieuwe boom plant ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 december.

Op 16 december besluit de gemeente een kapvergunning af te geven. Uit een beoordeling ter plekke blijkt dat de Amerikaanse eik aan het aftakelen is. Omdat de boom veel dood hout bevat, een dode gesteltak en een kroon die steeds kleiner wordt én de eik vlakbij schuren staat, vindt de gemeente behoud van deze boom niet haalbaar. De eik zal steeds verder aftakelen en uiteindelijk afsterven.

Aan de kapvergunning, die op 20 december openbaar gemaakt is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe loofboom op zijn perceel plant.