Categoriearchief: Zelhem

Kapaanvraag voor ‘dode’ beuk aan Stationsstraat in Zelhem

Op 7 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk voor het huis Stationsstraat 17 in Zelhem. De boom met een stamomtrek van ruim 3 meter zou dood zijn en volgens de bewoners van het huis een gevaar voor het verkeer en henzelf in de tuin vormen. Ze willen op de vrijkomende plek kleinere bomen planten. Aan de straatkant staan nu alleen forse bomen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 juli.

Noodkap 9 verdroogde beuken en berk in en buiten Zelhem

De gemeente heeft een (nood)kapvergunning aangevraagd voor 7 beuken aan de Dwarsdijk, een beuk en een berk aan de Bielemansdijk en een beuk aan de Ferdinand Bolstraat (de oude spoorbaan) in Zelhem. Het gaat om bomen langs de openbare weg die dood gegaan zijn door de droogte.

De gemeente gaat in het najaar negen nieuwe bomen planten, als het mogelijk is op ongeveer dezelfde locatie, anders elders in Zelhem.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 juni. Het kapbesluit is op 26 juni gepubliceerd.

Op 24 juni wordt de beuk aan de Ferdinand Bolstraat gekapt en een beuk en een berk aan de Bielemansdijk.

Op 9 juli worden de zeven beuken aan de Dwarsdijk in Zelhem gekapt.

 

Kapaanvraag voor esdoorn aan Halseweg in Zelhem

Op 11 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een esdoorn op het adres Halseweg 10 in Zelhem. Het zou om een boom gaan die al eerder gekandelaberd is en uit negen stammen bestaat.

De drie achterburen zouden om de kap vragen.

Over de noodzakelijke herplant ter compensatie staat in de kapaanvraag niets.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 16 juni.

Kapvergunning voor 2 Hollandse lindes bij kruispunt N315-Schovenweg in Zelhem

Op 23 april ontving de gemeente een aanvraag van de provincie Gelderland voor een kapvergunning voor twee Hollandse lindes bij het kruispunt van de Schovenweg in Zelhem met de N315. De aansluiting van de Schovenweg op de provinciale weg moet verbreed worden, voor de verkeersveiligheid, aldus de provincie.

Beide bomen zijn nog gezond en vitaal.

De provincie gaat op diverse plekken rondom Zelhem de kruispunten op de N315 ruimer maken qua uitzicht en een brug vernieuwen. Hiervoor moeten in totaal 12 bomen wijken. Ter compensatie plant de provincie elders langs de N315 in totaal 18 bomen.

De twee lindes bij de Schovenweg zijn de enige twee bomen die op grondgebied van de gemeente Bronckhorst staan. De andere bomen staan op grondgebied van Doetinchem.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 1 mei.

Op 25 mei besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De  gemeente bevestigt dat beide lindes vitaal zijn en in een redelijk goede conditie verkeren. Maar door de aanpassing van het kruispunt zal vlak langs de stam van de bomen moeten worden gegraven. Hierbij worden veel wortels verwijderd en beschadigd. Dit is voor de lindes funest. De gemeente vindt het daarom verstandig om beide bomen te laten kappen en twee nieuwe lindes te planten op een
“toekomstbestendige” plek.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst wees de gemeente erop dat de gegevens ontbreken van de compensatielocatie. Daarop is door de gemeente na telefonisch contact met de provincie
Gelderland besloten dat herplant zal plaatsvinden om en nabij de huidige locatie, in ieder geval binnen hetzelfde kadastrale perceel.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 29 mei.

 

Meer aandacht voor bomen langs provinciale wegen

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst ijvert al jaren voor het behoud van gezonde bomen langs provinciale wegen. Deze mogen niet opgeofferd worden om die wegen ‘veiliger’ te maken. De meeste wegen zijn tegenwoordig zo comfortabel dat ze uitnodigen om hard te rijden. En daarin schuilt het gevaar. De provincie Gelderland neigt nu ook die kant op te gaan. Lees verder

Bomen op terrein Schildersoordschool in Zelhem gekapt

In de laatste week van maart zijn op een eik na alle bomen op het terrein van de voormalige Schildersoordschool in Zelhem gekapt: drie haagbeuken, een zilverlinde, 4 lijsterbessen, een kastanje, een catalpa en een berk.

Op het terrein komen 14 woningen voor jongeren. Voor hen moeten ook 35 parkeerplaatsen ingeruimd worden op het perceel, conform de parkeernorm van 2,4 voor nieuwbouwwoningen in de gemeente Bronckhorst. Voor ieder huis moeten dus 2,4 parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Landelijk is dit 1 tot 1.8.

Vrijwel alle bomen op het terrein moeten wijken voor huizen en een parkeerterrein, ook deze gezonde zilverlinde  (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder

Dubbele rij eiken langs N330 bij Zelhem definitief gespaard

Provincie Gelderland gaat de dubbele rij eiken langs de N330 ten zuiden van Zelhem richting Halle niet kappen. Daartoe was vorig jaar al een voorstel ingediend, maar het is nu zeker. De provincie heeft dit besloten na overleg met de gemeente Bronckhorst. De snelheid op dit deel van de provinciale weg wordt namelijk over niet al te lange termijn teruggebracht van 80 naar 60 km. Het oorspronkelijke plan omvatte de kap van twee van de drie rijen eiken, in totaal 159 volwassen bomen die vrijwel allemaal gezond en vitaal zijn.

De (Amerikaanse) eiken langs de N330 ten zuiden van Zelhem. Beide rijen bomen direct langs de weg blijven staan, omdat de toegestane snelheid op dit deel teruggebracht wordt van 80 naar 60 km (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder

Kapvergunning voor 21 bomen langs provinciale wegen

Op 18 maart publiceert de gemeente een kapvergunning die zij op 12 februari verleende (!) voor in totaal 21 bomen langs de N316 (Vorden-Doetinchem, 5 bomen), N317 (Doesburg-Doetinchem, 5 bomen) en N330 (Hummelo-Zelhem-Varsseveld, 11 bomen). De bomen zijn dood of ziek door aantasting van zwammen en vormen daarmee een gevaar voor het wegverkeer.

Niet voor alle bomen komt een nieuwe boom terug. De herplant bestaat uit in totaal 13 bomen.

Kapvergunning voor 9 bomen langs provinciale wegen

De gemeente Bronckhorst publiceert op 15 maart een kapaanvraag voor in totaal negen bomen langs provinciale wegen (!). Het betreft  3 zomereiken, 2 rode beuken, 3 Japanse lorken (larix) en één Amerikaanse eik. Ze staan langs de N 315 (de weg tussen Ruurlo en Doetinchem), de N 319 (de weg tussen Warnsveld en Ruurlo via Vorden) en de N 330 (de weg tussen Hummelo en Varsseveld via Zelhem).

Waarom deze bomen gekapt moeten worden, is niet duidelijk. De kapaanvraag noemt geen reden. Voor alle negen bomen komt een nieuwe boom terug.

De kapaanvraag is op 31 januari bij de gemeente binnengekomen.

Op 11 februari (!) besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit is op 18 maart (!) openbaar gemaakt.

De negen bomen blijken dood te zijn of aangetast door zwammen. Hierdoor bestaat een kans dat grote takken afbreken of dat de stam breekt of dat de gehele boom omwaait bij rukwinden. Aangezien de bomen direct langs de provinciale wegen staan, is kap en het herplanten van levensvatbare bomen op ongeveer dezelfde plek volgens de gemeente de beste oplossing.

Het kapbesluit rept over de herplant van 7 bomen; op twee plekken komt dus geen boom terug. Waar dat is, blijkt niet uit de gegevens. Ook de boomsoort wordt niet genoemd.

Kapvergunning voor 2 eiken aan Pluimersdijk in Zelhem

Op 26 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken op het adres Pluimersdijk 13a in Zelhem. De bomen zijn “te groot geworden en staan nu te dicht naast een schuur”. Andere eiken ernaast hebben hierdoor te weinig ruimte. De eigenaar wil op
meer afstand van de schuur (achter een sloot) twee kleiner blijvende bomen (knotwilgen) planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 4 maart.

Twee dagen daarvoor, op 2 maart, is de kapvergunning reeds afgegeven door de gemeente. De twee eiken blijken op ruime afstand van de schuur te staan. Wel zijn ze aan de schaduwzijde van een groepje bomen geplant, waardoor de eiken nu uit een lange stam met een kleine éénzijdige kroon bestaan. Verder zitten in beide bomen meerdere plakoksels die op den duur eventueel kunnen uitscheuren. Als deze twee eiken gekapt worden, krijgen de overgebleven bomen meer ruimte.

De gemeente verlangt wel dat de eigenaar binnen een jaar ter compensatie twee loofbomen plant elders op zijn perceel.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 7 maart.