Categoriearchief: Zelhem

Kapvergunning verleend voor 5 Esdoorns bij de Prunushof

Motivering
Op 24 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 5 esdoorns. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 5 esdoorns. Het advies van Bomenbelang is om de
vergunning te verlenen, het is duidelijk dat bomen van de 1st grootte op deze locatie
niet tot een behoorlijke ontwikkeling kunnen komen.
Reden om in te stemmen met de kapaanvraag.
Op 05-12-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. De bomen zijn gezond wel is
het zo dat de conditie / vitaliteit matig is dit komt door de beperkte groeiplaats waar de
bomen staan. De toekomstverwachting is daardoor ook gemiddeld. Door de beperkte
groeiplaats zullen de bomen het in de nabije toekomst slechter gaan doen.
De gezondheid van de houtopstand vormt een risico doordat de slechte
groeiplaatsomstandigheden. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de
gezondheidstoestand van de houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt. Er zijn
geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Vergunning verleend voor het kappen van een kastanje aan de Velswijkweg 35 in Zelhem

Motivering
Op 6 december 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een kastanjeboom
en een wilg. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat
de gezondheidstoestand van de bomen onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning te verlenen. Bomenbelang
geeft aan dat beide bomen verloren zijn. Vervolgens geeft Bomenbelang aan dat de
opmerking van de aanvrager, dat er geen herplant ruimte is, vragen oproept.

Op 11 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de gezondheidstoestand en conditie
van de paardenkastanje slecht is. De paardenkastanje heeft een vergevorderd stadium
van de kastanjebloedingsziekte, door deze ziekte is de boom aangetast door de
oesterzwam. Deze zwam veroorzaakt witrot in het kernhout waardoor de boom gevoelig is
voor stambreuk.
De houtopstand vormt dan ook door deze gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn
omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van
de houtopstand niet verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde
vergunning te weigeren.
De wilg is vergunningsvrij.

Weigering kapvergunning grove den Bergstraat 2 in Zelhem

Motivering
Op 13 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van een grove den. Op
het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de
overlast van de boom. Aangegeven wordt dat de grove den veel uitval geeft, tot grote
takken aan toe.
Op 21 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Uit de bomenschouw is gebleken dat de boom in goede conditie verkeert en
geen zichtbare gebreken vertoont. De boom heeft een hoge toekomstverwachting.
De houtopstand is aangewezen als een basisboom. Houtopstanden zijn belangrijke
dragers van het landschap. Basisbomen zijn een belangrijk deel van de groene beleving
en de natuurwaarde van de omgeving.
Er is sprake van overlast door vrucht- en/of bladval / val van naalden. Dit is jaarlijks
terugkerende schade en/of overlast die bomen logischerwijs met zich meebrengen. Deze
overlast kan worden verholpen door reguliere reiniging of ruimwerk.
Voor basisbomen geldt dat zij eenvoudiger inwisselbaar zijn voor andere houtopstanden.
De mate van overlast door vrucht- en/of bladval / val van naalden weegt niet op tegen het
belang van het in stand houden van de structuur van de houtopstand.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om medewerking te verlenen aan de gevraagde
vergunning. Gezien de mate van overlast en het belang van de houtopstand wordt de
vergunning geweigerd.

Kapvergunning verleend voor kappen van een haagbeuk aan de Stationstraat 15 in Zelhem

Motivering
Op 14 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een beuk. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 8 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de boom in matige conditie is.
De haagbeuk heeft één grote inrottende snoeiwond en een aantal kleinere. Bij de grote
snoeiwond is het takhout verrot en dit gaat nu verder in het kernhout. Hierdoor zal de stam
van de boom gevoelig worden voor stambreuk.
Door deze gezondheidstoestand vormt de houtopstand dan ook een risico voor de
omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van
de houtopstand niet verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde
vergunning te weigeren.

Vergunning verleend voor het kappen van een haagbeuk aan de stationstraat 15 in Zelhem

Motivering
Op 14 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een beuk. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 8 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de boom in matige conditie is.
De haagbeuk heeft één grote inrottende snoeiwond en een aantal kleinere. Bij de grote
snoeiwond is het takhout verrot en dit gaat nu verder in het kernhout. Hierdoor zal de stam
van de boom gevoelig worden voor stambreuk.Door deze gezondheidstoestand vormt de houtopstand dan ook een risico voor de omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand niet verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.