Categoriearchief: Laag-Keppel

Kapvergunning voor deel houtopstanden bij jachthaven in Laag-Keppel

Op 30 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor diverse houtsingels en andere houtopstanden aan de Rijksweg 94 in Laag-Keppel (ten noorden van de jachthaven).

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 augustus.

Op 29 augustus besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen voor 2 ratelpopulieren, 4 eiken, een paardenkastanje, een iep, een es en een acacia. De gemeente weigert een kapvergunning voor twee andere eiken. Die hebben namelijk een meer dan gemiddelde beeldbepalende waarde. Bovendien zijn deze bomen gezond en vitaal in tegenstelling tot de hiervoor genoemde bomen.

Verder blijkt dat twee esdoorns en een prunus kapvergunningvrij zijn en zonder meer gekapt mogen worden.

De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op.

Het besluit is openbaar gemaakt op 4 september.

 

Kap van 2 sparren aan Julianalaan in Laag-Keppel

Op 23 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee sparren aan de Julianalaan 7 in Laag-Keppel.  De bomen staan op ongeveer 1,5 meter van de openbare weg. Waarom de bomen weg moeten, wordt niet duidelijk uit de aanvraag. De aanvrager van de kapvergunning wil wel aan de herplantplicht voldoen, maar hij denkt hierbij aan lage struiken en niet aan bomen. De herplantplicht verplicht tot het planten van het liefst dezelfde boom of anders een gelijksoortige boom (qua volume en hoeveelheid groen).

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 juni.

Op de dag van de aanvraag heeft de gemeente de indiener van de kapaanvraag direct laten weten dat voor sparren in Bronckhorst geen kapvergunning nodig is.

Het betekent in dit geval wel fors verlies van groen als voor de sparren alleen lage struiken terug komen.

 

Kapvergunning voor 2 eiken aan Oude Zutphenseweg in Laag-Keppel

Op 7 februari besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen voor twee eiken aan de Oude Zutphenseweg 2 in Laag-Keppel; voor een derde eik weigert de gemeente een kapvergunning te verstrekken. Opmerkelijk is dat voor deze bomen geen aanvraag voor een kapvergunning is gepubliceerd.

De eiken zijn vitaal en gezond, maar volgens de gemeente is het voor de ontwikkeling van de bomen beter dat er twee eiken tussenuit gehaald worden, want nu zitten de bomen met de kronen vast in elkaar. De bomen staan aan de openbare weg.

Aan de kapvergunning zit een herplantplicht vast, maar waaruit die bestaat, vermeldt de vergunning niet.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 13 februari.

20 Bomen terug voor één boom aan Eldrikseweg in Laag-Keppel

Op 15 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor “een boom” aan de Eldrikseweg 12 in Laag-Keppel. De boom staat in een houtsingel en is verstrikt geraakt in klimop. Volgens de eigenaar van het perceel staat de boom ook te dicht bij andere bomen.

Om wat voor boom het gaat, meldt de aanvrager niet. Wel zegt hij minimaal 20 bomen terug te willen planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 januari.

Op 6 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 13 februari.

Provincie wil 23 beuken en eiken kappen langs N317 bij Drempt en Laag-Keppel

Provincie Gelderland wil langs de N317 (Doetinchem – Doesburg) in totaal 23 bomen (beuken en eiken) gaan kappen. Het betreft twee locaties aan de oostzijde van Drempt (bij het benzinestation) waar in totaal 16 beuken en twee eiken geveld zouden moeten worden en een locatie bij Laag-Keppel waar nog eens vijf bomen moeten verdwijnen.

Het provinciebestuur vindt de weg niet veilig genoeg en wil zogeheten komslingers aanbrengen bij Drempt en Laag-Keppel om het verkeer te dwingen langzamer te rijden bij binnenkomst van deze twee dorpen. Bij Drempt moet bovendien de parallelweg aangepast worden. Daarvoor moeten de meeste bomen wijken. Van die parallelweg maken duizenden scholieren gebruik én het landbouwverkeer. Op die smalle weg mag 60 km gereden worden! Lees verder

Geen kapvergunning voor beuk aan Nachtegaalplein in Laag-Keppel

Op 2 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk in de achtertuin van het adres Nachtegaalplein 10 in Laag-Keppel. Waarom de beuk gekapt moet worden, is niet bekend. In de kapaanvraag staat hier niets over. Ook wil de indiener van de aanvraag niet herplanten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 juni.

Op 5 juli besluit de gemeente geen kapvergunning te verstrekken. Volgens de gemeente is de beuk nog vitaal en verkeert deze in een goede conditie. Het is een gezonde boom met een hoge toekomstverwachting. De beuk heeft een meer dan gemiddelde waarde.

Het besluit is openbaar gemaakt op 11 juli.

Geen kapvergunning voor 2 eiken aan Nachtegaalplein in Laag-Keppel

Op 1 mei ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken bij de oprit van de woning Nachtegaalplein 10 in Laag-Keppel. De reden om de bomen te kappen wordt niet vernoemd. Over herplant rept de eigenaar niet.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 5 mei.

Op 17 mei besluit de gemeente geen kapvergunning te verlenen. De twee eiken hebben namelijk een hoge natuur-, landschappelijke en beeldbepalende waarde. De bomen zijn bovendien nog gezond en vitaal. De gemeente noemt de toekomstverwachting voor deze bomen zelfs “zeer goed”.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 23 mei.

Slechts kapvergunning voor 2 eiken aan begin Dorpsstraat in Laag-Keppel

Op 21 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 6 eiken aan de Dorpsstraat 1 in Laag-Keppel. De bomen zouden te veel licht wegnemen.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 24 februari.

Bij controle blijkt dat de eiken aan de noordzijde van de woning staan die momenteel verbouwd wordt en dus geen zon wegnemen. De eiken vormen met nog een aantal een klein laantje richting kasteel Keppel. Deze eiken zijn destijds eigenlijk te dicht bij elkaar geplant en in de afgelopen jaren erg hoog opgesnoeid. Voorgesteld wordt twee eiken in de rij van zes weg te halen, zodat de andere vier bomen meer ruimte krijgen en een fraaiere vorm krijgen. Het gaat dan om de tweede en vierde boom aan de zuidzijde vanaf de straat gezien.

Op 7 maart neemt het college van B & W dit advies over. Voor twee eiken geeft de gemeente dus een kapvergunning af, voor de vier andere eiken wordt de kapvergunning geweigerd.

In het besluit, dat openbaar gemaakt is op 16 maart, stelt de gemeente wel als voorwaarde dat herplant plaatsvindt. Bovendien moeten de twee eiken voordat ze gerooid worden, onderzocht worden op de aanwezigheid van beschermde dieren of planten.

Noodkap esdoorn aan Rijksweg in Laag-Keppel

Op 27 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een esdoorn aan Rijksweg 66 in Laag-Keppel. Volgens de aanvrager zit er veel dood hout in de boom, wat eventueel een gevaar zou kunnen opleveren voor het verkeer.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 3 maart.

Op 28 februari reeds besloot de gemeente in dit geval een noodkap toe te staan! De esdoorn levert namelijk inderdaad mogelijk gevaar op. De eigenaar moet wel een boom herplanten ter compensatie. Dit besluit is openbaar gemaakt op 4 maart.

Nieuwe bomen rond gastenverblijf bij camping in Laag-Keppel

Aan de IJsselweg 5 in Laag-Keppel (een mini-camping met 15 kampeerplaatsen) wil men een recreatiewoning annex gastenverblijf (ver)bouwen. Daarvoor zou een kastanjeboom en een berk gekapt moeten worden. De gemeente heeft hierover binnen de geldende termijn geen besluit genomen. Daarom heeft ze de beslissingtermijn met zes weken verlengd. Uiterlijk 16 november volgt nu dat besluit.

Op 14 november besloot de gemeente af te wijken van de huidige bestemming ter plekke en een vergunning te verlenen voor de (ver)bouw van een recreatiewoning. Daaraan gekoppeld verleent de gemeente ook een kapvergunning voor de kastanjeboom die dichtbij deze plek staat. De berk is vergunningvrij.

De kastanjeboom ondervindt last van de bloederziekte en takelt af. De boom houdt het volgens de gemeente hooguit nog een jaar of drie uit.

De gemeente wijkt af van de bestemming, omdat de indiener ervoor zorgdraagt dat de woning landschappelijk ingepast wordt en dit bestaande monumentale pand behoudt en herstelt.

Qua groen verdwijnen naast de kastanjeboom en de berk nog drie coniferen, maar hiervoor in de plaats komen twee zwarte populieren en een lindeboom. Bij de parkeerplaats aan de straat verdwijnen dus de kastanje en de berk. Daarvoor in de plaats komen twee rode beuken.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 18 november.