Categorie archief: Laag-Keppel

Kapvergunning voor 21 bomen langs provinciale wegen

Op 18 maart publiceert de gemeente een kapvergunning die zij op 12 februari verleende (!) voor in totaal 21 bomen langs de N316 (Vorden-Doetinchem, 5 bomen), N317 (Doesburg-Doetinchem, 5 bomen) en N330 (Hummelo-Zelhem-Varsseveld, 11 bomen). De bomen zijn dood of ziek door aantasting van zwammen en vormen daarmee een gevaar voor het wegverkeer.

Niet voor alle bomen komt een nieuwe boom terug. De herplant bestaat uit in totaal 13 bomen.

Kapvergunning voor 2 bomen aan Rijksweg in Laag-Keppel

Op 10 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee ‘bomen’ op het adres Rijksweg 97 in Laag-Keppel. Eén van de bomen blijkt een eik te zijn. Deze staat in de voortuin. De andere te kappen boom staat achter het huis. Beide bomen zouden ziek zijn. Over herplant praat de indiener van de kapaanvraag niet.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 17 januari.

Op 28 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken.

Het blijkt om een eik in de voortuin te gaan en een niet met soortnaam genoemde boom in de achtertuin. Eén boom heeft op de stam op een hoogte van drie meter over een lengte van twee meter meerdere vruchtlichamen zitten van de dikrandtonderzwam. Deze zwam zorgt voor witrot in het kernhout, waardoor de stam gevoelig wordt voor stambreuk. De boom staat op ongeveer tien meter van de woning. Mocht de stam breken, dan kan de boom op de woning vallen.

De andere boom staat ver (ongeveer 60 meter) van de woning. Bij deze boom is een derde van
de stam aangetast door een schimmel, waarschijnlijk de honingzam. Hierdoor begint het
kernhout te rotten en zijn de hoofdwortels aan deze zijde aangetast. Dit zal niet stoppen, waardoor in de toekomst de kans bestaat op stambreuk danwel windworp.

De gemeente geeft voor beide bomen de kapvergunning af op voorwaarde dat binnen een jaar op het perceel twee nieuwe loofbomen geplant worden.

Het besluit is openbaar gemaakt op 1 februari.

Nieuwe voorzitter en penningmeester gekozen

De jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft op 6 juli ingestemd met de door het bestuur aangedragen nieuwe voorzitter en nieuwe penningmeester. Tot nieuwe voorzitter werd Ab van Peer uit Baak gekozen, tot penningmeester Anneke Voorend uit Zelhem. Cees van der Jagt droeg in Laag-Keppel de voorzittershamer over na vijf jaar de vereniging geleid te hebben. Het laatste jaar was hij bovendien penningmeester.

De nieuwe voorzitter: Ab van Peer uit Baak (foto: Gerlinde Bulten).

De nieuwe penningmeester: Anneke Voorend uit Zelhem (foto: Gerlinde Bulten).

Het nieuwe bestuur van Vereniging Bomenbelang bestaat verder uit secretaris Peter Bielars en de leden Gerlinde Bulten, Joost Bakker en Dick van Hoffen.

Na de ledenvergadering bezocht de vereniging de tuinen van kasteel Keppel. Daar staan diverse fraaie bomen, waaronder de op één na dikste plataan van Nederland uit 1825 die opgemeten werd en nu ruim 38 meter hoog is en een stamomtrek heeft van meer dan 8,75 meter.

Rond 1825 zijn op deze plek bij kasteel Keppel drie platanen geplant die vergroeid zijn tot één boom en nu de op één na dikste plataan van Nederland vormen. Bij de meting tijdens de excursie door Joost Bakker (l.) en Jeroen Philippona (r.) bleek de stamomtrek sinds de laatste controle in 2017 weer 20 cm gegroeid te zijn en nu op 875 cm uit te komen. De conditie van de boom is nog altijd goed (foto: Gerlinde Bulten).

 

De plataan is ook weer een meter gegroeid en is nu 38 meter hoog (foto: Gerlinde Bulten).

Meer foto’s vindt u in de rubriek ‘foto’s’ (bovenaan rechts). 

Kapvergunning voor eik aan Rijksweg in Laag-Keppel

Op 31 januari ontving de gemeente een aanvraag van de Provincie Gelderland voor een kapvergunning voor een zomereik nabij Rijksweg 100 (de provinciale weg N 317) in Laag-Keppel. Tijdens een inspectie bleek dat deze boom niet langer levensvatbaar is. Hierdoor komt de verkeers- en algemene veiligheid in gedrang. Herplant ter plekke is mogelijk.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 februari.

Op 26 februari besluit de gemeente de provincie een kapvergunning te verlenen voor de eik. De boom is in het verleden al helemaal teruggezet (veteranensnoei), maar is vorig jaar bijna niet meer uitgelopen. De zomereik is nagenoeg dood.

Hoewel de provincie een boom wil herplanten ter compensatie, legt de gemeente in dit geval GEEN herplantplicht op.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 2 maart. Hiertegen kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

Kapvergunning voor 2 eiken aan Julianalaan in Laag-Keppel

Op 27 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een inlandse en een Amerikaanse eik aan de Julianalaan 12 in Laag-Keppel.

Op het erf dat ongeveer 1100 m2 meet, staan zeven volwassen eiken, waarvan één grote, monumentale. Alle bomen behoeven onderhoud. Eén eik is een Amerikaanse, de rest is Europees.

De Amerikaanse eik houdt volgens de eigenaar, wanneer de bomen in het blad zitten, het daglicht in het huis en de tuin weg. Hij wil wel zonnepanelen op het dak. Daarvoor vindt hij het noodzakelijk dat er zonlicht op het zuidelijke deel van het dak kan komen.

De inlandse eik bevindt zich in de voortuin, pal voor het huis. Deze boom staat volgens de eigenaar te dicht op het huis en neemt ook veel licht weg.

Naar verwachting zullen de andere bomen beter tot wasdom kunnen komen als de opstanden enigszins ‘uitgedund’ worden. Ook hier geldt dat deze boom plaatsing van zonnepanelen onmogelijk maakt.

De eigenaar wil loofbomen planten die niet zo groot worden.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 februari.

Op 25 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat de twee eiken gezond zijn, maar qua vitaliteit achteruit gaan.

De zomereik staat vlak naast de woning tussen twee forsere zomereiken. Hij staat enigszins in de verdrukking. Door deze eik weg te halen, kunnen de andere twee bomen beter uitgroeien. De Amerikaanse eik is redelijk gezond maar minder vitaal, wat vaker voor komt bij deze bomen van deze leeftijd. De boom staat naast een zomereik. Indien de Amerikaanse eik wordt verwijderd, kan de zomereik verder uitgroeien.

Als deze twee bomen worden verwijderd, blijven er nog twee grotere zomereiken aan de voorzijde van de woning staan die dan uit kunnen groeien tot twee toekomstbestendige bomen.

De gemeente legt in dit geval dan ook geen herplantplicht op.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 1 maart.

Jaarlijkse vellijst telt 96 bomen

De gemeente heeft op 9 november de jaarlijkse vellijst van dode en zieke bomen ingediend. Deze telt dit jaar 96 bomen, verspreid over het hele grondgebied van Bronckhorst.

Op 6 december besluit de gemeente voor alle 96 bomen een kapvergunning te verlenen. Jaarlijks worden de bomen langs de openbare wegen in de kernen en het buitengebied van gemeente Bronckhorst geïnspecteerd. Dode bomen en bomen die gevaar op kunnen leveren, komen op de vellijst. Alle 96 bomen zijn gemerkt met groen/gele verf.

Volgens de gemeente betreft het ook vaak dunning.

Voor alle bomen komt een nieuwe boom terug, bij voorkeur op dezelfde plek.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december.

Geen kapvergunning voor eik aan Rijksweg in Laag-Keppel

Op 15 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een circa 25 meter hoge eik aan de Rijksweg 68 in Laag-Keppel. De boom staat in de achtertuin. De wortels rotten en de eik groeit scheef. De eigenaar wil twee fruitbomen herplanten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 september.

Op 26 september besluit de gemeente de kapvergunning te weigeren. Het is namelijk een gezonde en vitale boom waar wel wat onderhoud aan moet gebeuren (verwijderen dood hout), maar die nog jaren mee kan.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 5 oktober.

Kapvergunning voor deel houtopstanden bij jachthaven in Laag-Keppel

Op 30 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor diverse houtsingels en andere houtopstanden aan de Rijksweg 94 in Laag-Keppel (ten noorden van de jachthaven).

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 augustus.

Op 29 augustus besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen voor 2 ratelpopulieren, 4 eiken, een paardenkastanje, een iep, een es en een acacia. De gemeente weigert een kapvergunning voor twee andere eiken. Die hebben namelijk een meer dan gemiddelde beeldbepalende waarde. Bovendien zijn deze bomen gezond en vitaal in tegenstelling tot de hiervoor genoemde bomen.

Verder blijkt dat twee esdoorns en een prunus kapvergunningvrij zijn en zonder meer gekapt mogen worden.

De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op.

Het besluit is openbaar gemaakt op 4 september.

 

Kap van 2 sparren aan Julianalaan in Laag-Keppel

Op 23 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee sparren aan de Julianalaan 7 in Laag-Keppel.  De bomen staan op ongeveer 1,5 meter van de openbare weg. Waarom de bomen weg moeten, wordt niet duidelijk uit de aanvraag. De aanvrager van de kapvergunning wil wel aan de herplantplicht voldoen, maar hij denkt hierbij aan lage struiken en niet aan bomen. De herplantplicht verplicht tot het planten van het liefst dezelfde boom of anders een gelijksoortige boom (qua volume en hoeveelheid groen).

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 juni.

Op de dag van de aanvraag heeft de gemeente de indiener van de kapaanvraag direct laten weten dat voor sparren in Bronckhorst geen kapvergunning nodig is.

Het betekent in dit geval wel fors verlies van groen als voor de sparren alleen lage struiken terug komen.