Categorie archief: Keijenborg

Kapvergunning voor eik aan Pastoor Thuisstraat in Keijenborg

Op 18 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik in de achtertuin van het adres Pastoor Thuisstraat 15a in Keijenborg. De boom zou in een slechte conditie verkeren.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 22 september.

 

Op 24 september besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De kroon van de eik sterft af.  Tevens zitten er zwarte vlekken op de stam van de boom, wat meestal duidt op aantasting door de honingzwam. Dit verklaart waarschijnlijk ook de afstervende kroon. Door de aantasting van de honingzwam stagneert het transport van water en voedingsstoffen naar de kroon.

Omdat de tuin al behoorlijk vol staat met bomen, legt de gemeente in dit geval geen herplantplicht op.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 27 september.

 

Kapvergunning voor dode kastanjeboom aan Kerkstraat in Keijenborg

Op 3 mei ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Kerkstraat 7 in Keijenborg. De boom die op het voorerf staat, is dood. De eigenaar gaat een nieuwe boom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 mei.

Op 22 mei besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eigenaar moet wel een nieuwe boom op zijn perceel planten.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 26 mei.

Kinderen maken Bronckhorst tijdens Boomfeestdag iets groener

De Nationale Boomfeestdag is weer achter de rug. Het thema luidde dit jaar ‘Maak ’t buiten beter!’ Onder een stralende zon en een heerlijke temperatuur gingen een kleine 200 leerlingen van zeven scholen uit de gemeente Bronckhorst op woensdag 14 maart aan de slag met het planten van bomen en plantsoen. De leerlingen van De Rozengaardsweide uit Hengelo moesten op het laatste moment verstek laten gaan door ziekte van een leraar die niet vervangen kon worden. Desondanks was de belangstelling dit jaar groter dan vorig jaar.

Leerlingen van De Pannevogel uit Steenderen plantten 10 lindes langs de Lindenweg in de buurt van Rha (foto: Gerlinde Bulten)

Lees verder

Gemeente gaat 218 zieke bomen in buitengebied vellen

De jaarlijkse vellijsten van de gemeente Bronckhorst van zieke, gevaarlijke of dode bomen komen weer binnen. Die voor het buitengebied telt 133 kapvergunningplichtige bomen en een 85 tal kapvergunningvrije bomen. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het betreft 48 essen, 33 zomereiken, 15 Amerikaanse eiken, 11 acacia’s en 11 schietwilgen, 8 beuken, 2 esdoorns en 2 Canadese populieren, 1 zomerlinde, 1 grove den en 1 ratelpopulier.

Van de 133 bomen zijn er 12 dood. De  andere bomen takelen volgens de gemeente af, hebben zwammen en zouden gevaar kunnen opleveren voor verkeer.

De essen verdwijnen vanwege angst voor het afbreken van takken door besmetting van de bomen met het vals essenvlieskelkje. Deze schimmel uit Azië veroorzaakt de zogeheten essentaksterfte.

Vrijwel alle essen, die op de vellijst voorkomen, staan in Toldijk (langs de Voortseweg, de Reigersvoortseweg en Wuusweg). De schietwilgen staan langs de Broekstraat in Hummelo.

De kapaanvragen voor deze 133 bomen zijn gepubliceeerd op 18 november.

Op 12 december besluit de gemeente voor alle bomen een kapvergunning te verlenen.

In principe komt voor iedere te vellen boom een nieuwe boom terug op ongeveer dezelfde plek.

 

In dorpskernen gaat gemeente 85 gevaarlijke bomen kappen

In aanvulling op de vellijst voor het buitengebied heeft de gemeente ook twee lijsten gepubliceerd van kapvergunningvrije en kapvergunningplichtige zieke en gevaarlijke bomen in de dorpskernen. Het gaat om 29 bomen waarvoor een kapvergunning noodzakelijk is, voor 56 is dat niet nodig omdat ze daarvoor een te kleine stamomtrek hebben (minder dan 95 cm op 1.30 meter boven maaiveld) of tot de boomsoorten behoren waarvoor in Bronckhorst geen kapvergunning nodig is.

De 29 bomen staan in Drempt (2), Halle (1), Hengelo (7), Hummelo (1), Keijenborg (1), Laag-Keppel (1), Steenderen (4), Vorden (6), Wichmond (1) en Zelhem (5). Hiervan zijn er 16 dood, 7 zijn aan het aftakelen, drie ondervinden last van zwammen en twee zijn ziek. Lees verder

Geen kapvergunning voor eik aan de Sint Janstraat in Keijenborg

Op 4 mei ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Sint Janstraat 69 in Keijenborg. Waarom deze boom weg moet, wordt niet duidelijk uit de aanvraag. Op deze plek komt een nieuwe woning. Begin dit jaar vroeg de eigenaar een kapvergunning voor twee eiken en een berk. Die kreeg hij. Hij moest wel ter compensatie twee zomerlindes planten.

Nu wil hij geen boom herplanten.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 11 mei.

Op 24 mei heeft de gemeente besloten geen nieuwe kapvergunning te verlenen. Deze eik op de hoek van het perceel bij het kruispunt is volgens de gemeente namelijk beeldbepalend en heeft een meer dan normale landschappelijke waarde. Kappen is daarom niet toegestaan.

Bij de beoordeling van de boom door de medewerker groenbeheer bleek dat de eik in goede conditie verkeert en dat de levensverwachting van de boom hoog is. Wel is er achterstallig onderhoud aan de boom (dood hout). Door dat onderhoud alsnog uit te voeren, verbetert de conditie van de boom aanzienlijk. Verder vertoont de boom geen zichtbare gebreken.

De weigering is openbaar gemaakt op 1 juni.

Noodkap populier aan Broenenbergweg in Keijenborg

Op 9 maart heeft de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een populier nabij Broenenbergweg 2 in Keijenborg aangevraagd. De boom is dood en levert gevaar op. De aanvraag zal behandeld worden als noodkap. De gemeente belooft een populier te herplanten elders in Bronckhorst.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 maart.

Op 13 maart (!) besloot de gemeente reeds tot noodkap over te gaan. Ze plant een nieuwe populier.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 18 maart.

Opnieuw kapvergunning voor 2 eiken en een berk aan Sint Janstraat in Keijenborg

Op 16 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken en een berk aan de Sint Janstraat 69 in Keijenborg. Voor deze bomen was reeds een kapvergunning afgegeven, maar die is niet binnen de termijn van een jaar ‘gebruikt’ en daardoor verlopen. Er moest een nieuwe kapvergunning aangevraagd worden. Op de plek waar de bomen staan, komen woningen. Ook de bouwvergunning was verlopen en moest opnieuw aangevraagd worden.

De hernieuwde aanvraag is openbaar gemaakt op 23 februari.

Op diezelfde 23 februari besloot de gemeente de kapvergunning opnieuw te verlenen. De eiken en de berk staan er goed bij en zijn redelijk gezond, maar vanwege de bouw van de woningen precies op die plek mogen de bomen toch gekapt worden. Wel moet de eigenaar ter compensatie twee zomerlindes (Tilia Platyphyllos) planten.

Dit hernieuwde kapbesluit is openbaar gemaakt op 3 maart.

Geen kapvergunning voor lindeboom aan Hengelosestraat in Keijenborg

Op 20 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een lindeboom aan de Hengelosestraat in Keijenborg, tussen de nummers 26 en 28. Het bedrijf dat daar zit, wil een nieuwe inrit aanleggen voor vrachtverkeer aan de Hengelosestraat. Die inrit is nodig in verband met de verbouwing van het pand Kruisbergseweg 10.

De indiener van de kapaanvraag wil geen boom herplanten ter compensatie.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 27 januari.

Op 13 februari besloot de gemeente de kapvergunning te weigeren. De lindeboom heeft een meer dan gemiddelde waarde en gaat wellicht deel uitmaken van wat de gemeente een ‘markante laanstructuur’ noemt. De Hengelosestraat is inderdaad een fraaie laan. Voor het creëren van een uitrit is het ook niet nodig om deze boom te kappen. Naast de lindeboom is ruimte genoeg. De boom verkeert bovendien in een goede conditie en is nog vitaal.

De weigering is openbaar gemaakt op 21 februari.

 

Kapvergunning voor eik aan Remmelinkdijk

Op 2 oktober ontving de gemeente een kapvergunning voor een eik aan de Remmelinkdijk 10 in Keijenborg. De boom staat op een laag met puin na het afbreken van een schuur.

Het betreft een perceel waar een varkensboerderij heeft gestaan van de voormalige eigenaar van het paardendorp in Velswijk. Het terrein waar de stallen stonden, moet nu ingepast worden in het omringende landschap. Daar komen geen nieuwe gebouwen. De nieuwe eigenaar heeft ook de resterende stallen gesloopt en wil dat terrein eveneens teruggeven aan de natuur. Nu resteert nog die ene eik die op een hoeveelheid puin  groeit die gesaneerd moet worden (vanwege asbest).

De nieuwe eigenaar wil die eik kappen en op die plek geen boom herplanten, omdat vlak daarnaast al een aantal volwassen eiken staat. Op het vrijgekomen terrein komen fruitbomen. Ook gaat men een rij met wilgenbomen uitbreiden tot een laan met aan weerszijden wilgenbomen en komen er meidoornhagen aan de rand van het perceel.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 oktober.

Op 7 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen.